Direct contact met ons?
030 72 10 714

Video's

Ruimte voor ambitie begint met een goed bestemmingsplanverzoek

Gepubliceerd op 7 feb. 2016
Als ondernemer bent u voortdurend op zoek naar nieuwe kansen voor de ontwikkeling van uw bedrijf. De fysieke ruimte voor uw bedrijf wordt in sterke mate bepaald door het gemeentelijke bestemmingsplan, zowel als het gaat om het realiseren van gebouwen als het gebruik van die gebouwen.

Disciplinaire maatregelen

Gepubliceerd op 27 dec. 2015
Als ambtenaar kunt u disciplinair worden gestraft indien u zich schuldig hebt gemaakt aan plichtsverzuim. Er zijn drie vormen van plichtsverzuim te onderscheiden.

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden

Gepubliceerd op 16 dec. 2015
In het Nederlandse arbeidsrecht worden de belangen van werknemers goed beschermd. Desondanks kan er soms sprake zijn van bijzondere omstandigheden op grond waarvan bepaalde aanspraken cq. arbeidsvoorwaarden door de werkgever eenzijdig gewijzigd kunnen worden.

UWV ontslagprocedure

Gepubliceerd op 7 dec. 2015
Met de intreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 is veel gewijzigd in onder meer het ontslagrecht. Eén van deze wijzigingen ziet op het ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Vanaf 1 juli 2015 is uitsluitend het UWV WERKbedrijf bevoegd te oordelen over een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen. De kantonrechter is daartoe dus niet meer bevoegd. Dit geldt overigens ook voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Voor meer informatie lees het artikel over dit onderwerp.

Is reistijd naar klanten arbeidstijd of rusttijd?

Gepubliceerd op 26 nov. 2015
Bent u werkzaam als monteur, in de thuiszorg of in een andere sector waarbij u van klant naar klant reist en uw werkplek eigenlijk uw auto is? Hebt u elke dag reistijd om van uw woonplaats naar uw eerste klant te komen? Dan zou het goed kunnen dat binnenkort een en ander gaat veranderen.

Voor meer informatie lees het artikel over dit onderwerp.

Wat betekent de flex BV in de praktijk voor u als ondernemer of bestuurder?

Gepubliceerd op 30 apr. 2015
Vanaf 1 oktober 2012 bestaat de flex BV. Wat is er nu precies veranderd en wat betekent dit voor u als ondernemer en/of bestuurder van een nog op te richten of bestaande onderneming?