Direct contact met ons?
030 72 10 714

Video's

Aanzegplicht bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Gepubliceerd op 20 jan. 2017

De meeste werkgevers en werknemers weten inmiddels dat werkgevers een aanzegverplichting hebben bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Maar wat houdt die verplichting in de praktijk nu precies in? Onze specialist arbeidsrecht, Bart Post, vertelt u daar meer over in zijn vlog!

Voor meer informatie lees het artikel over dit onderwerp.

Wie is aansprakelijk voor verborgen gebreken bij een koopwoning?

Gepubliceerd op 30 nov. 2016
Nu de economie en woningmarkt blijven aantrekken, vinden er jaarlijks steeds meer woning transacties plaats. Het gevolg hiervan is dat kopers die verliefd zijn geworden op een huis, steeds minder voorafgaand onderzoek doen naar de staat van de woning aangezien er meer kapers op de kust zijn en dus snel een bod willen uitbrengen. In deze vlog zal Paul Richter uiteenzetten dat dit erg onverstandig is en zal hij nader ingaan op de risicoverdeling bij de aanwezigheid van gebreken aan de verkochte woning.

Voor meer informatie lees het artikel over dit onderwerp.

Wet DBA: welke stappen moet ik met mijn ZZP’er ondernemen?

Gepubliceerd op 21 okt. 2016
Bent u zzp’er of werkt u met zzp’ers dan is bijgaande vlog voor u interessant. In deze vlog geven wij een algemene introductie van de Wet DBA en de gevolgen van deze wet voor u. Verder geven wij aan welke stappen u in de overgangsfase tot 1 mei 2017 kunt ondernemen.

Voor meer informatie lees het artikel over dit onderwerp.

Het herstel van gebreken aan het werk

Gepubliceerd op 15 jun. 2016
Een aanneemovereenkomst is een overeenkomst waarbij de opdrachtgever de aannemer opdracht geeft “een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren”. Onder de aanneemovereenkomst valt bijvoorbeeld het laten bouwen van een aanbouw, maar ook het aanleggen van een tuin, de verbouwing van de badkamer en het leggen van een vloer.

Ruimte voor ambitie begint met een goed bestemmingsplanverzoek

Gepubliceerd op 7 feb. 2016
Als ondernemer bent u voortdurend op zoek naar nieuwe kansen voor de ontwikkeling van uw bedrijf. De fysieke ruimte voor uw bedrijf wordt in sterke mate bepaald door het gemeentelijke bestemmingsplan, zowel als het gaat om het realiseren van gebouwen als het gebruik van die gebouwen.

Disciplinaire maatregelen

Gepubliceerd op 27 dec. 2015
Als ambtenaar kunt u disciplinair worden gestraft indien u zich schuldig hebt gemaakt aan plichtsverzuim. Er zijn drie vormen van plichtsverzuim te onderscheiden.