Wanneer iemand tot de aanschaf van een appartement (een appartementsrecht) overgaat, is de kans aanzienlijk dat hij of zij automatisch toetreedt tot de VvE van het complex (indien er een VvE is ingesteld, zulks is niet altijd het geval) waartoe het appartement behoort.

Wanneer deze VvE actief is, zal de appartementseigenaar maandelijks een bijdrage aan de VvE moeten betalen. Deze gelden worden door de VvE bijvoorbeeld aangewend voor onderhoud, aanschaf van een ADE of brandblussers e.d.. Besluitvorming vindt plaats binnen de ledenvergadering. De ledenvergadering (en dus niet het bestuur van de VvE!) beslist voornamelijk over zaken die binnen de VvE kunnen spelen en die zien op de gemeenschappelijke ruimten (bijvoorbeeld de aanvraag van een appartementseigenaar om zijn of haar balkon uit te diepen of houten vlonders op het balkon te mogen aanleggen). In de overgrote gevallen van de beslissingen die de ledenvergadering zal moeten nemen, zal besloten worden op grond van het meerderheidsbeginsel (50% +1). Andere beslissingen kunnen een ander quotum vereisen (bijvoorbeeld unanimiteit bij de wijziging van het splitsingsreglement).

Dit impliceert dat de VvE besluiten kan nemen waar een individuele appartementseigenaar het niet mee eens is. Dient deze appartementseigenaar dit dan zomaar te accepteren? Het antwoord is nee. Indien de VvE naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet tot het betreffende besluit had kunnen komen (bijvoorbeeld doordat het besluit in strijd is met het Huishoudelijk Reglement), dan kan de appartementseigenaar binnen een maand nadat hij of zij bekend is geworden met het besluit een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter.

In een dergelijk geval zijn twee zaken van belang: (i) de termijn van een maand is een fatale termijn (te laat is pech gehad) en (ii) daarnaast dient de appartementseigenaar uitvoerig uiteen te zetten waar de onredelijkheid van het besluit uit het bestaat (op hem/haar rust te bewijslast).

Wij helpen u graag met het opstellen van een dergelijk verzoekschrift en de voorbereiding hiervan. Onze specialisten hebben ruime ervaring met VvE gerelateerde geschillen dus neem gerust contact met ons op als u zich niet kunt vinden in de handelwijze van uw VvE of het bestuur hiervan.