Direct contact met ons?
030 72 10 714

Aanneem-/bouwgeschillen

‹ Terug naar Vastgoed- en huurrecht

Een andere veel voorkomende overeenkomst betreft de aanneemovereenkomst. Een dergelijke overeenkomst behelst het realiseren van een bepaald werk door de opdrachtnemer tegen betaling van een geldbedrag (aanneemsom) door de opdrachtgever.

Meestal betreft het in dergelijke gevallen maatwerk. Daarom dienen partijen de gemaakte afspraken en hun verwachtingen over en weer goed te omschrijven en vast te leggen. Vaak wordt er dan ook gekozen voor het opstellen van een bestek, zijnde een document waarin de specifiekere afspraken omtrent de overeenkomst zijn vastgelegd (denk bijvoorbeeld aan de technische specificaties, de bouwtermijnen e.d.) Ook worden vaak de algemene voorwaarden van de brancheorganisaties van toepassing verklaard op een individuele aanneemovereenkomst. Deze algemene voorwaarden bevatten waarborgen voor beide partijen.

Gedurende de uitvoering van het werk kan er natuurlijk van alles misgaan. Zo kan de aannemer fouten maken ten aanzien van de constructie of de installatie van bijvoorbeeld de Cv of de vloerverwarming, maar ook gebruik maken van niet overeengekomen en goedkopere materialen waardoor hij zichzelf bevoordeeld. In dergelijke gevallen kan er over het algemeen geen oplevering van het werk plaatsvinden (behoudens kleine gebreken die oplevering niet in de weg staan, zoals bijvoorbeeld een kapotte deurbel of enkele verfspetters op het kozijn).

Wat zijn de gevolgen hiervan? (1) Allereerst zal dit een overschrijding van de bouwtermijn kunnen opleveren, hetgeen vaak betekent dat de aannemer een boete verschuldigd is per kalenderdag dat niet kan worden opgeleverd (mits overeengekomen). (2) Daarnaast zal de aannemer tekort zijn geschoten in de nakoming van zijn of haar verplichtingen, voor welke dientengevolge door de opdrachtgever te lijden schade de aannemer aansprakelijk kan zijn. Zo kan er door een door de aannemer verkeerd aangebrachte dakopbouw of isolatie bijvoorbeeld lekkage ontstaan, met alle gevolgen (en financiële schade) van dien.

Een veel voorkomend misverstand is dat de opdrachtgever in dit laatste geval direct een andere partij mag inschakelen om de gebreken te herstellen of het werk af te maken, voor welke kosten de aannemer dient op te draaien. De aannemer moet namelijk voldoende in de gelegenheid gesteld worden om alsnog correct zijn/haar verplichtingen na te komen. Het eenmalig sturen van een briefje aan de aannemer is in ieder geval niet genoeg.

Wordt u geconfronteerd met gebrekkig werk door de aannemer? Aarzel dan niet en klik hier om direct met ons in contact te treden zodat wij uw belangen kunnen waarborgen.

Laatste video blog

Wat te doen met een zieke werknemer?

Gepubliceerd op 10 nov. 2017

Als werkgever kan je te maken krijgen met een zieke werknemer. Maar wat zijn als werkgever je rechten en plichten en hoe kan je een zieke werknemer helpen? Specialist arbeidsrecht Jony van Beers legt in 5 stappen uit wat je als werkgever kunt doen.