Direct contact met ons?
030 72 10 714
Stel direct een vraag

Privacyrecht

AVG

Onderstaand artikel betreft de privacy training die plaatsvond vóór 25 mei 2018.
Klik hier voor ons meest relevante artikel betreft AVG!

Hoe is privacy in jouw organisatie geregeld?

Vanaf 25 mei 2018 zijn de bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) rechtstreeks van toepassing. Niet alleen veranderen op grond hiervan een aantal zaken in de privacywetgeving, ook zijn de boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens kan opleggen een stuk hoger. De AVG zal een grote impact hebben op organisaties als het gaat om de omgang met (persoons)informatie. Hoogste tijd dus je voor te bereiden op die nieuwe wetgeving!

Wat verandert?

Met inwerkingtreding van de AVG komt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) met de bijbehorende meldingsplicht voor de verwerking van persoonsgegevens te vervallen. Ook komt het vrijstellingsbesluit te vervallen. In de plaats daarvan zijn ondernemers verplicht een meldingsregister bij te houden.

De nieuwe verordening ziet met name op vernieuwing van het begrip ‘persoonsgegevens’ met een aanpassing naar de huidige tijd, dat willen zeggen dat ook een online profiel, locatiegegevens, een onlinenaam of andere onlinegegevens worden gedefinieerd als persoonsgegevens.

Ook nieuw zijn onder meer de verplichting tot

Wat is de impact?

Als je in gebreke blijft, kan de overheid hoge boetes opleggen. Sancties kunnen oplopen tot maximaal EUR 20 miljoen of tot 4% van de wereldwijde omzet. Naast financiële risico’s lopen organisaties ook risico op het gebied van reputatieschade en/of concurrentiekracht, bijvoorbeeld door verlies van klantgegevens.

Voor bedrijven die in meerdere lidstaten actief zijn, geldt als voordeel dat binnen de gehele Europese Unie dezelfde privacywet van toepassing is. Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld aan regels met meer rechtszekerheid tot gevolg.

Wij helpen graag!

De bepalingen uit de AVG zijn vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Voor die tijd dienen organisaties de vereiste wijzigingen door te voeren. In dit artikel lees je wat je als ondernemer alvast kunt doen in voorbereiding op de AVG.

Behoefte aan een privacy check en/of een goed privacy protocol? Neem dan contact op met één van onze privacyspecialisten. Wij helpen je graag!

Training privacy

De Eerlijk Academy organiseert vanwege het aantal (aan)vragen extra trainingen over privacy. Tijdens de training leer je hoe je je aan de regels van de AVG houdt en hoe je dus de oplegging van een boete kunt voorkomen. Aanmelden voor de training privacy kan hier.