Direct contact met ons?
030 72 10 714

Pensioen overlijden na pensioendatum

‹ Terug naar Pensioenrecht

Algemene Nabestaande wet

Bij overlijden kan er voor de nabestaanden een recht op een uitkering op grond van de ANW bestaan. De ANW is vooral bedoeld voor gezinnen met minderjarige kinderen of bij arbeidsongeschiktheid. Bij overlijden kan uw partner recht hebben op een uitkering uit de Algemene nabestaandenwet (ANW).

Hiervoor gelden wel een aantal strenge voorwaarden:

In andere gevallen heeft uw partner geen recht op ANW. Ook wordt een eventueel arbeidsinkomen gekort op de ANW. In de meeste gevallen heeft uw partner bij overlijden na pensioendatum geen recht op ANW.

Partnerpensioen

Bij overlijden bestaat er wellicht een recht op een partnerpensioen (of nabestaandenpensioen) voor uw partner op grond van de pensioenregeling bij uw werkgever. Een partnerpensioen is in de meeste pensioenregelingen opgenomen. Dit is echter niet altijd het geval. Het is belangrijk om dit goed te onderzoeken en exact de gevolgen voor uw partner bij uw overlijden in te schatten.

Meestal is in uw pensioenregeling opgenomen dat u al vóór uw pensionering moet zijn getrouwd, geregistreerd (partnerschap), of moet samenwonen. Als dat niet het geval is dan bestaat er normaal gesproken voor u geen recht op een uitkering voor uw partner na uw overlijden.

Uitruil pensioen

Veel pensioenregelingen bevatten tegenwoordig een partnerpensioen waarbij het partnerpensioen is verzekerd ‘op risicobasis’. Dit houdt in dat het partnerpensioen vervalt bij het einde van het dienstverband. Wel bestaat er bij de meeste pensioenregelingen de mogelijk om op de pensioendatum een deel van het pensioen uit te ruilen voor een partnerpensioen. Op die manier krijgt uw partner na overlijden wel een uitkering. De uitkering is echter wel lager dan de uitkering zou zijn geweest bij overlijden vóór de pensioendatum. Door de uitruil wordt uw ouderdomspensioen verlaagd en het partnerpensioen bedraagt in principe 70 % van het verlaagde ouderdomspensioen.

Indien er in uw pensioenregeling wel sprake is van een opgebouwd partnerpensioen, dan blijft dat bij uw pensionering behouden. Het is belangrijk om dat goed na te gaan en of het voldoende is. Ook kunt u er eventueel voor kiezen om het opgebouwde partnerpensioen in te ruilen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. Dat is met name aan de orde indien u geen partner (meer) heeft, of als uw partner zelf in haar of zijn inkomen kan voorzien. Let wel: bij inruil van het partnerpensioen, is er na uw overlijden geen uitkering voor uw partner. Uw partner moet daar dus wel mee instemmen.

Echtscheiding

Bent u gescheiden? Dan heeft uw ex-partner mogelijk recht op een deel van het opgebouwde partnerpensioen of heeft u als ex-partner mogelijk recht op een deel van het opgebouwde partnerpensioen bij het overlijden van uw ex-partner. Bij wisseling van baan is er in principe altijd sprake van een tekort. In de praktijk blijkt het partnerpensioen in veel gevallen behoorlijk tegen te vallen.

Laat u zich goed adviseren door onze pensioenrechtjuristen!

Laatste video blog

Wat te doen met een zieke werknemer?

Gepubliceerd op 10 nov. 2017

Als werkgever kan je te maken krijgen met een zieke werknemer. Maar wat zijn als werkgever je rechten en plichten en hoe kan je een zieke werknemer helpen? Specialist arbeidsrecht Jony van Beers legt in 5 stappen uit wat je als werkgever kunt doen.