Direct contact met ons?
030 72 10 714

Doorwerken na pensioendatum

‹ Terug naar Pensioenrecht

Doorwerken bij dezelfde werkgever

Indien u na uw pensioendatum door blijft werken bij dezelfde werkgever waar u al in dienst was tot de pensioendatum, dan kan het zijn dat u naast het arbeidsinkomen ook pensioen ontvangt. Wel bieden de meeste pensioenregelingen de mogelijkheid om uw pensioenuitkering uit te stellen. Door het uitstel wordt uw uiteindelijke pensioenbedrag wel hoger!

In veel arbeidsovereenkomsten en cao’s is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij een bepaalde leeftijd (vaak 65 jaar). U mag niet zomaar ontslagen worden op uw 65ste. Mocht in uw arbeidsovereenkomst of in de CAO staan dat op uw 65 ste ontslag volgt, kunt u de rechter verzoeken het ontslag ongedaan te maken.

Bij langer doorwerken na pensionering kan uw arbeidsovereenkomst worden aangepast door bijvoorbeeld een tijdelijk contract van een jaar overeen te komen met uw werkgever. De CAO-bepalingen zijn dan niet meer van toepassing. Uw werkgever dient rekening te houden met uw rechten in het tijdelijke contract en u een redelijk salaris bieden. Wel moet u er (waarschijnlijk) rekening mee houden dat u geen aanspraak meer kunt maken op een werkloosheidsuitkering of een uitkering ingevolge de ziektewet of WIA. U hoeft hiervoor ook geen premies meer af te dragen na uw pensioendatum. De werkgever hoeft ook geen premies meer af te dragen voor het werkgeversdeel. Uiteraard is dit een groot voordeel en bent u na uw pensioendatum goedkoper voor uw werkgever. Overigens is de overheid druk bezig om het langer doorwerken na de AOW-gerechtige leeftijd (nog) meer te stimuleren, o.a. door de mobiliteitsbonus, doorwerkbonus en nieuwe regels.

Werken bij een andere werkgever

Soms is er in uw pensioenregeling een mogelijkheid opgenomen om uw pensioen uit te stellen, maar meestal is het niet mogelijk om de ingangsdatum uit te stellen. Dit geldt ook voor het pensioen dat u eventueel nog bij vorige werkgevers heeft opgebouwd. Is die mogelijkheid er niet, dan krijgt u vanaf uw pensioendatum het pensioen uit eerdere dienstbetrekkingen uitgekeerd, naast het inkomen uit arbeid.

Langer doorwerken financieel aantrekkelijk?

Behalve voor uw werkgever (in verband met het niet meer hoeven afdragen van werknemerspremies voor u), is het voor u ook financieel aantrekkelijk om na uw pensioen langer door te werken. Na uw pensionering hoeft u geen AOW- en WIA-premie meer af te dragen, waardoor u netto meer over houdt. Verder wordt wat u (bij)verdient niet in mindering gebracht op uw AOW-uitkering of uw (aanvullend) pensioen. Bovendien bestaat er voor u na pensionering een speciaal tarief bij de loonheffingskorting en een extra ouderenkorting en is de overheid druk bezig om het langer doorwerken (nog) meer te stimuleren.

Laat u adviseren door één van onze pensioenrechtadviseurs.

Laatste video blog

Wat te doen met een zieke werknemer?

Gepubliceerd op 10 nov. 2017

Als werkgever kan je te maken krijgen met een zieke werknemer. Maar wat zijn als werkgever je rechten en plichten en hoe kan je een zieke werknemer helpen? Specialist arbeidsrecht Jony van Beers legt in 5 stappen uit wat je als werkgever kunt doen.