Direct contact met ons?
030 72 10 714

De verhoging van de AOW-leeftijd

‹ Terug naar Pensioenrecht

Vóór 1 januari 2013 ging de AOW in vanaf de maand waarin u 65 jaar was geworden. Na jarenlange discussie en politieke onenigheid is in het kader van verdere bezuinigingen besloten om de AOW-leeftijd vanaf 2013 tot 2015 ieder jaar met één maand te verhogen. Vanaf 2016 zelfs met 2 maanden per jaar en vanaf 2019 met 3 maanden per jaar.

Op 2019 ligt de AOW-leeftijd al op 66 jaar en in 2023 op 67 jaar. Overigens ligt er al een voorstel om dit nog sneller te laten verlopen. Zeker is wel dat dit vergaande gevolgen voor uw inkomen heeft.

AOW-gat

Een grote groep mensen heeft de afgelopen jaren gebruik gemaakt van regelingen om eerder te kunnen stoppen met werken. U ontvangt bijvoorbeeld nu al een uitkering uit een vut-, prepensioen- of levensloopregeling en u rekende erop dat u vanaf 65 jaar AOW zou krijgen. Als gevolg van deze geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd ontstaat er voor u nu een AOW-gat. Meestal lopen de vut of andere tijdelijke regelingen om eerder te kunnen stoppen met werken met 65 jaar af en door de verhoging van de AOW-leeftijd mist u de komende jaren één of meerdere maanden een fors deel van uw inkomen. Dit kan grote gevolgen hebben voor u. De overheid biedt de mogelijkheid om inkomen te lenen voor het geval u zonder inkomen komt te zitten. Hierover is nog wel veel onduidelijkheid.
De overheid is wel bereid tot een compensatie in de vorm van een overbruggingsregeling voor de laagste inkomens om zo dit AOW-gat te dichten.

Partnertoeslag

Indien u geboren bent eind 1949 gaat uw AOW-uitkering volgens de nieuwe regels pas in 2015 in. U zou dan geen recht hebben op een partnertoeslag, omdat de partnertoeslag per 1 januari 2015 komt te vervallen. Voor de verhoging van de AOW-leeftijd zou uw AOW in 2014 ingaan en daarom wordt er een uitzondering gemaakt. U ontvangt toch de partnertoeslag zodra uw AOW-uitkering ingaat. Als u op of na 1 januari 1950 bent geboren, ontvangt u geen partnertoeslag meer.

Pensioen

Het is de bedoeling dat de overige wetten (o.a. ANW, WIA) worden aangepast en blijven aansluiten op de verhoogde ingangsdatum van de AOW. Er wordt gewerkt met de term ‘pensioengerechtigde leeftijd’ , zodat de wetten zodanig worden aangepast dat zij automatisch aansluiten op een verhoogde AOW-leeftijd. Tot op heden is het echter nog maar de vraag of dit automatisch aansluiten op de nieuwe ingangsdatum AOW inderdaad vlekkeloos gaat verlopen.

AOW pas op verjaardag

Al eerder heeft het kabinet ook als bezuinigingsmaatregel besloten dat de AOW-uitkering vanaf 1 april 2012 pas ingaat op de verjaardag in plaats van de eerste dag van de maand dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Met name voor degene die pas aan het einde van de maand jarig is, scheelt dit bijna een maand. Ook in dit geval zijn nog niet voor alle groepen mensen de gevolgen volledig helder.

Wil u hierover nader advies of heeft u vragen? Neem dan nu contact op met één van onze pensioenjuristen van eerlijkmetrecht!

Laatste video blog

Wat te doen met een zieke werknemer?

Gepubliceerd op 10 nov. 2017

Als werkgever kan je te maken krijgen met een zieke werknemer. Maar wat zijn als werkgever je rechten en plichten en hoe kan je een zieke werknemer helpen? Specialist arbeidsrecht Jony van Beers legt in 5 stappen uit wat je als werkgever kunt doen.