Direct contact met ons?
030 72 10 714

De hoogte van je pensioen

‹ Terug naar Pensioenrecht

Hoe hoog is uw pensioen als u (later) met pensioen gaat? Op hoeveel AOW en (aanvullend) pensioen hebt u recht?

Dit zijn enkele belangrijke vragen die spelen voor wat betreft uw inkomensvoorziening voor later, uw inkomen na pensioendatum. Iedereen die in Nederland heeft gewoond en de AOW-leeftijd heeft bereikt, krijgt AOW van de Staat. Voor elk jaar dat u in het buitenland heeft gewoond, volgt in principe een korting van 2 % op uw AOW-uitkering. De AOW-uitkering wordt gezien als een (minimale) basis voor uw oudedagsvoorziening. In eerste instantie begon de AOW-uitkering op 65 jarige leeftijd en vond de opbouw plaats in de 50 jaar ervoor. Momenteel wordt de AOW-leeftijd langzaam maar zeker opgeschoven en is de uitvoering van de verhoging van de AOW-leeftijd volop bezig. Hierover meer informatie bij ‘Pensioen en verhoging van de AOW-leeftijd’.

De hoogte van uw pensioen hangt onder meer af van uw pensioenregeling. Daarbij zijn de volgende zaken van belang:

Behoud koopkracht

De meeste pensioenfondsen streven naar een jaarlijkse indexatie van de opgebouwde pensioenen. De jaarlijkse indexatie betreft de aanpassing van het opgebouwde pensioen aan de prijsstijging en zorgt ervoor dat u straks uw koopkracht behoudt. Zonder indexatie of een (te) kleine indexatie kunt u straks voor hetzelfde bedrag minder kopen dan nu het geval is.

Onder andere door verslechterende economische omstandigheden en een verdere stijging van de gemiddelde levensverwachting van de pensioengerechtigden zijn de afgelopen jaren steeds meer pensioenfondsen in de problemen gekomen. Pensioenfondsen hebben te maken met met een flink lagere dekkingsgraad. Meerdere pensioenfondsen hebben al jaren de pensioenuitkeringen niet geïndexeerd en er worden zelfs uitkeringen verlaagd. Pensioenfondsen zijn hierdoor genoodzaakt om aan hun verplichtingen in de toekomst te kunnen blijven voldoen. Verder worden bij verschillende pensioenfondsen de premies verhoogd. Lagere uitkeringen en hogere premies: dit alles kan grote invloed hebben op de hoogte van uw pensioen en uw hele persoonlijke financiële planning.

Hoe hoog zal uw inkomen zijn als u met pensioen gaat?

Jaarlijks ontvangt u van uw pensioenuitvoerder(s) een overzicht: UPO (Uniform Pensioen Overzicht). Daarin kunt u meer informatie vinden over uw inkomen na uw pensionering. Hierin is ook de AOW opgenomen en hoeveel u netto overhoudt. De pensioeninformatie voor wat betreft uw persoonlijke situatie of uw UPO of pensioenregeling is niet altijd duidelijk en vaak lastig te doorgronden.

U kunt nu contact opnemen met onze pensioenrechtjuristen voor de hoogte van uw netto maandelijkse inkomsten.

Laatste video blog

Wat te doen met een zieke werknemer?

Gepubliceerd op 10 nov. 2017

Als werkgever kan je te maken krijgen met een zieke werknemer. Maar wat zijn als werkgever je rechten en plichten en hoe kan je een zieke werknemer helpen? Specialist arbeidsrecht Jony van Beers legt in 5 stappen uit wat je als werkgever kunt doen.