Direct contact met ons?
030 72 10 714
Door Irma Tombroek | 24 september 2018 | Onderwijsrecht

De 4-daagse schoolweek

Veel basisscholen zitten door het lerarentekort met de handen in het haar. Zij sturen klassen naar huis, verdelen ze, of zetten directeuren, ouders of gepensioneerden voor de klas. Vanwege het lerarentekort besluiten schoolbesturen in geval van nood over te gaan op een vierdaagse schoolweek.

Maar, wat zijn de regels hierover? Mag je dit als schoolbestuur zomaar besluiten?

Lees onderstaand artikel en je bent weer helemaal op de hoogte.

Lesuren

Basisscholen zijn vrij hoe zij de schooltijden indelen, maar zij moeten zich wel houden aan de wettelijk verplichte onderwijstijd.

Hoe zit dat ook alweer?

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7520 uur les krijgen verdeeld over 8 schooljaren.

Voor leerlingen in de onderbouw (groep 1 tot en met 4) geldt dat er minimaal 3.520 uur les gegeven moet worden. Voor de bovenbouwleerlingen (groep 5 tot en met 8) geldt een minimum van 3.760. Hiermee blijft er 240 uur over die scholen vrij kunnen verdelen over de onderbouw of bovenbouw.

Opvallend is dat er geen maximum aantal uren onderwijs per dag geldt. De Onderwijsinspectie toets of er voldoende uren les wordt gegeven op een dag.

Wat zegt de wet?

In de Wet Primair Onderwijs (artikel 8, lid 9 sub b onder punt 2) is geregeld dat de leerlingen in beginsel niet minder dan 5 dagen per week les hebben. Dit geldt alleen voor de groepen 3 tot en met 8. De 5-daagse schoolweek is voor de groepen 1 en 2 niet verplicht.

Het is voor scholen mogelijk om maximaal 7 keer per jaar een 4-daagse schoolweek in te voeren. Dit moet dan wel vooraf vermeld worden in de schoolgids en goed verdeeld worden over een schooljaar. Het is niet toegestaan om 7 aaneengesloten weken een 4-daagse schoolweek op te nemen.

Ook is het niet mogelijk om bij uitval van leerkrachten spontaan te besluiten tot een 4-daagse schoolweek over te gaan. Dit is immers niet opgenomen in de schoolgids. Voor de vaststelling van de schoolgids heeft de school op grond van de bepalingen van de Wet medezeggenschap onderwijs de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Door ad hoc een 4-daagse schoolweek in te voeren, zou deze wettelijke regeling worden omzeild.

Wat zegt de rechtspraak?

Een aantal jaren geleden heeft de rechter zich al over eens over het invoeren van een 4-daagse schoolweek gebogen (ECLI:NL:RBAMS:2000:AA6633). Het werd toen voorstelbaar geacht dat een 4-daagse schoolweek tot de mogelijkheden zou behoren als duidelijk was dat zo’n maatregel alleen gerelateerd kan zijn aan de situatie van het personeelstekort en dit in verhouding tot andere noodmaatregelen de minste schade doet aan de gestelde onderwijsdoelen. Daarnaast moet het uitvoeringsbeleid gericht zijn op zo’n snel mogelijk opheffing van het ”noodbeleid”. In de praktijk zal vermoedelijk geoordeeld worden dat er minder ingrijpende maatregelen voor handen zijn.

Wat zegt de Onderwijsinspectie?

De Onderwijsinspectie heeft tot nu tot het standpunt ingenomen dat er geen sprake zal zijn van gedogen van de 4-daagse schoolweek.

Conclusie: Het spontaan invoeren van een 4-daagse schoolweek mag niet. Heeft jouw school te kampen met een dreigend personeelstekort en wil je advies hierover? Wil je een ander onderwijsrechtelijk, juridische kwestie eens bij een jurist tegen het licht houden en hierover sparren? Neem gerust contact op met onderwijsrechtspecialist Irma Tombroek.


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.