Direct contact met ons?
030 72 10 714

Een overeenkomst van geldlening

Als u een som geld leent of uitleent, is het verstandig deze lening en de afspraken hierover vast te leggen in een zogenaamde ‘overeenkomst van geldlening’ of ‘schuldbekentenis’. In deze overeenkomst moet voluit en met de hand geschreven het geleende bedrag opgenomen zijn. Ook horen afspraken over de afbetaling en hoogte van de verschuldigde rente in deze overeenkomst thuis.

U kunt er voor kiezen om een notaris te betrekken bij het opstellen van de overeenkomst van geldlening. In plaats van een onderhandse akte, is er dan sprake van een zogenaamde authentieke akte. Hoewel hier kosten aan verbonden zijn, levert het voor u als schuldeiser ook voordelen op. Het verschil ligt onder meer in de bewijskracht. De bewijskracht van een authentieke akte is sterker, dwingend. Over de inhoud van een authentieke akte kan eigenlijk niet meer gediscussieerd worden. Daarnaast kan een authentieke akte meteen ter executie bij een deurwaarder neergelegd worden, als er niet terugbetaald wordt.

Het is mogelijk om een zekerheid in te bouwen voor de nakoming van de gemaakte afspraken. Hierbij kunt u denken aan een pandrecht, dat kort gezegd inhoudt dat als er niet (tijdig) afgelost wordt, de schuldeiser zich de eigendom verschaft van de zaak waar het pandrecht op gevestigd is. Dit kan bijvoorbeeld een machine zijn of aandelen. Een andere vorm van zekerheid is een hypotheekrecht. Dit rust niet op een roerende zaak, maar juist op een onroerende zaak, zoals een woning, een bedrijfspand of een schip. Hoewel deze zekerheden in de praktijk erg handig blijken te zijn, moeten deze wel op de goede manier vastgelegd worden. Zo is hiervoor de bemoeienis van een notaris vereist.

Zowel over het opstellen van een overeenkomst van geldlening als over het incasseren van het uitgeleende geld kan eerlijkondernemingsrecht u adviseren. In onze advisering wordt er gekeken naar uw specifieke situatie en wat daar het best bij past. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen via info@eerlijkondernemingsrecht of telefonisch via 030 72 10 965.


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.