Direct contact met ons?
030 72 10 714
Door Dennis Bemelmans | 16 april 2018 | Ondernemingsrecht, Overeenkomsten

Mijn klant komt de gemaakte afspraken niet na, wat nu?

Het opschortingsrecht

Stel je sluit een overeenkomst op basis waarvan je voor een langere periode producten levert of diensten verricht. Je klant betaalt echter niet, terwijl je wel al kosten hebt gemaakt. In dat geval wil je waarschijnlijk eerst betaald krijgen voordat je nog meer kosten maakt. Maar mag dit ook?

Het opschortingsrecht

Als je tijdelijk niet wilt leveren, omdat je eerst wilt dat je klant de afspraken nakomt, dan kun je onder omstandigheden de nakoming van jouw verplichtingen uitstellen. Je doet dan een beroep op het opschortingsrecht. In dit artikel geef ik in hoofdlijnen aan waar je op moet letten als je jouw verplichtingen uit een overeenkomst wilt uitstellen.

Voorwaarden voor opschorting

Het is in de eerste plaats van belang te bekijken wat je met je klant hebt afgesproken. Het is bijvoorbeeld toegestaan om met elkaar af te spreken dat er onderling geen recht op opschorting bestaat.

Is het recht op opschorting niet uitgesloten, dan bekijk je vervolgens wie volgens de gemaakte afspraken als eerste iets moet uitvoeren. De hoofdregel is namelijk dat degene die als eerste moet presteren, die verplichting niet kan uitstellen. Dit kan pas als degene die als eerste moet presteren goede redenen heeft om aan te nemen dat zijn contractspartij zich niet aan de gemaakte afspraken zal houden.

Om te mogen opschorten moet je vordering op de klant opeisbaar zijn. Als je klant bijvoorbeeld de factuur niet betaalt binnen de afgesproken betalingstermijn, dan is jouw vordering tot betaling opeisbaar geworden.

Vervolgens moet er een voldoende mate van samenhang bestaan tussen de verplichting die je wilt uitstellen en de afspraak die je klant niet nakomt. Anders gezegd: er moet een verband bestaan tussen wat je opschort en waarom je opschort. Als tussen deze verplichtingen geen enkel verband bestaat, ontbreekt de vereiste samenhang. Als de verplichtingen daarentegen uit dezelfde overeenkomst voortkomen, zal er eerder sprake zijn van voldoende samenhang.

De opschorting moet tot slot gerechtvaardigd zijn. Dat betekent onder meer dat er een redelijke verhouding moet bestaan tussen jouw vordering en de verplichting die je wilt opschorten. Als je klant bijvoorbeeld de gehele koopprijs van een nieuwe auto niet wenst te voldoen omdat er een krasje op de lak zit, is dat onredelijk.

Voordelen en risico’s van het opschortingsrecht

Het opschortingsrecht biedt voordelen. Je kunt het maken van meer kosten voorkomen in afwachting van de tegenprestatie van je klant. Bovendien kan het in bepaalde omstandigheden een effectief drukmiddel zijn om je klant in beweging te krijgen.

Maar ga niet te lichtzinnig om met het uitstellen van je eigen verplichtingen. Want blijkt later dat je niet rechtsgeldig hebt opgeschort, dan kan je klant je daarvoor aansprakelijk stellen. Het is om die reden zeer aan te bevelen dat je eerst juridisch advies inwint voordat je besluit over te gaan tot het uitstellen van je eigen verplichtingen.

Komt je klant de gemaakte afspraken niet na of word je zelf geconfronteerd met een contractspartij die haar verplichtingen opschort? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.