Direct contact met ons?
030 72 10 714

Concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst

concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Hoe zit het ook alweer met een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Sinds 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst alleen geldig als er een schriftelijke motivering in de arbeidsovereenkomst is opgenomen waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is. Hieraan zijn strikte eisen gesteld. Maar hoe zit het nu met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die na 1 januari 2015 is verlengd?

Verlenging tijdelijke arbeidsovereenkomst

In het algemeen geldt dat een eenmaal in een arbeidsovereenkomst schriftelijk overeengekomen concurrentiebeding, ook geldig is voor opeenvolgende verlengde tijdelijke arbeidsovereenkomsten die -al dan niet stilzwijgend- onder gelijkblijvende voorwaarden zijn gesloten.  Voor 1 januari 2015 gold niet de regel dat je de noodzaak van een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst moest motiveren.

Concurrentiebeding niet geldig!

Verleng je echter een tijdelijke arbeidsovereenkomst na 1 januari 2015 met daarin een niet schriftelijk gemotiveerd concurrentiebeding, dan is het beding niet geldig!

Uiteraard kan een concurrentiebeding alsnog worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Let wel, dit beding is alleen geldig wanneer uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat deze noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De rechter hanteert op dit punt een strenge toets.

Het is niet meer voldoende in een verlengingscontract gesloten na 1 januari 2015 te verwijzen naar een eerder overeengekomen niet-gemotiveerd concurrentiebeding.

Kortom; in alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten gesloten na 1 januari 2015, dus ook in verlengingscontracten, moet het daarin opgenomen concurrentiebeding gemotiveerd zijn.  Hierbij kun je overigens niet volstaan met een algemene motivering. Controleer dus of het concurrentiebeding nog geldig is. Heb je hulp nodig bij het formuleren van een goed concurrentiebeding? Neem dan contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten. Wij helpen je graag!


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.