Direct contact met ons?
030 72 10 714

Verzoek indienen ruimtelijke ordening

‹ Terug naar Bestuursrecht

Gemeenten en provincies schrijven beleid, maken grote aantallen plannen en verlenen vergunningen. De invloed hiervan op uw woonomgeving of op uw bedrijf kan zeer groot zijn. Daarnaast bent u vaak sterk afhankelijk van een gemeente of provincie wanneer u zelf een (ruimtelijk) plan wilt ontwikkelen.

Voor velen is de overheid een soort black box met een onvoorspelbaar karakter. Wij helpen u om inzicht te krijgen in die black box. Wij inventariseren de relevante informatie voor uw specifieke situatie en maken inzichtelijk wat dit voor u betekent. Ook laten wij u zien welke kansen en bedreigingen het beleid van de overheid voor u oplevert en welke wegen daarvoor bewandeld moeten worden.

De overheid, met name gemeenten, zijn in belangrijke mate bepalend voor uw mogelijkheden als het gaat om het gebruiken en bebouwen van een perceel grond. Wanneer uw initiatief niet past binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan, zult u daarom in overleg moeten treden met de gemeente en een verzoek indienen. Het is belangrijk om u vooraf aan het indienen van een verzoek te verdiepen in het gemeentelijke beleid. Op die manier kunt u een inschatting maken van de haalbaarheid van uw plan en kunt u de gemeente wijzen op de overeenkomsten tussen uw initiatief en het gemeentelijke beleid. Op die manier komt u tot een goed onderbouwd verzoek aan de gemeente.

Wanneer uw initiatief niet past binnen de directe bouw- en gebruiksmogelijkheden van een bestemmingsplan, dan heeft u verschillende mogelijkheden om hier mee om te gaan:

Laatste video blog

Wat te doen met een zieke werknemer?

Gepubliceerd op 10 nov. 2017

Als werkgever kan je te maken krijgen met een zieke werknemer. Maar wat zijn als werkgever je rechten en plichten en hoe kan je een zieke werknemer helpen? Specialist arbeidsrecht Jony van Beers legt in 5 stappen uit wat je als werkgever kunt doen.