Direct contact met ons?
030 72 10 714

Advies verzoek bestemmingsplan

‹ Terug naar Bestuursrecht

Het gezegde ‘ieder zijn vak’ is zeker ook van toepassing op het stelsel van ruimtelijke ordening in Nederland. De overheden (het rijk, de provincies en de gemeenten) doen er veel aan om hun wetten en regels voor u inzichtelijk te maken.

Denk hierbij aan de website overheid.nl om o.a. wetten in te zien en ruimtelijkeplannen.nl om bestemmingsplannen te bekijken. Wat deze wetten en regels exact betekenen voor uw specifieke situatie is echter niet altijd eenvoudig te bepalen. Het lastige van de Nederlandse ruimtelijke ordening is dat al die wetten en regels in onderlinge samenhang bekeken moeten worden. Daar komt bij dat het cruciaal is om tijdig te reageren bij lopende procedures en dat een goed overleg met de gemeente onontbeerlijk is. Wat ons betreft reden genoeg om tijdig een deskundig adviseur in te schakelen voor een eerlijke prijs als het gaat om bestemmingsplanadvies.

Uw eigen plan past niet in het bestemmingsplan en u wilt een verzoek indienen?

U heeft een plan en loopt daarbij tegen de grenzen van het geldende bestemmingsplan aan. U wilt daarom een verzoek indienen bij de gemeente waarin u vraagt of er, ondanks de grens in het bestemmingsplan, toch medewerking kan worden verleend aan uw plan. Om een goed verzoek in te kunnen dienen is het erg belangrijk dat u vooraf een inschatting maakt van de haalbaarheid van uw plan.

Bij eerlijkmetrecht hebben wij jarenlange ervaring met zowel het opstellen van verzoeken namens initiatiefnemers, als het beoordelen van verzoeken namens gemeenten. Hierdoor kennen wij de procedures, de kansen en de valkuilen. Wij maken voor u een quick-scan van het relevante beleid en de toepasselijke wetgeving en stellen op basis daarvan een goed onderbouwd verzoek op. Hierbij kijken we ook naar bijvoorbeeld milieuwetgeving zodat u een goed beeld heeft van de vraagstukken die u eventueel te wachten staan.

Op basis van onze ervaring kunnen wij een dergelijke quick-scan binnen zeer korte tijd uitvoeren (vaak al binnen een dag). U heeft dan niet alleen snel duidelijkheid over uw vraag, de kosten blijven hierdoor ook laag.

Het plan van uw buren raakt uw belang en u wilt daar op reageren?

De gevolgen van een nieuwe bestemmingsplan voor uw woonomgeving of voor uw bedrijf kunnen zeer groot zijn. Het kan daarbij gaan om een plan voor een groot gebied (zoals een bestemmingsplan voor het hele buitengebied), maar ook om een plan dat een nieuwe ontwikkeling op één specifieke locatie mogelijk maakt. Dit laatste gebeurt vaak in samenhang met het verlenen van een omgevingsvergunning, bijvoorbeeld voor de bouw van een bedrijfshal. Uw woongenot of de mogelijkheden voor uw bedrijf kunnen in belangrijke mate worden beïnvloed door de keuzes die de gemeente in zo’n bestemmingsplan of omgevingsvergunning maakt. Het is dan ook erg belangrijk dat u vroegtijdig kennis neemt van de plannen die de gemeente aan het voorbereiden is en ziet welke gevolgen dit heeft voor uw specifieke situatie.

Wij analyseren het (ontwerp)bestemmingsplan voor u en maken inzichtelijk wat dit voor u betekent. Wij laten u zien welke kansen en bedreigingen het bestemmingsplan voor u oplevert en hoe u daarop kunt reageren voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld. Gemeenten geven u ook altijd de mogelijkheid om te reageren op een omgevingsvergunning. Het is erg belangrijk dat u tijdig en met de juiste argumenten een reactie indient. Wij helpen u tijdig een goed onderbouwde reactie op te stellen, of het nu gaat om een bezwaar tegen een omgevingsvergunning of een zienswijze op een bestemmingsplan. Afhankelijk van het type plan kunnen wij vaak binnen een dag tot een goed onderbouwde reactie komen.

Benieuwd welke meerwaarde onze expertise kan hebben voor uw plan? Bel ons op 030 – 72 107 14 of mail op info@eerlijkmetrecht.nl.

Laatste video blog

Wat te doen met een zieke werknemer?

Gepubliceerd op 10 nov. 2017

Als werkgever kan je te maken krijgen met een zieke werknemer. Maar wat zijn als werkgever je rechten en plichten en hoe kan je een zieke werknemer helpen? Specialist arbeidsrecht Jony van Beers legt in 5 stappen uit wat je als werkgever kunt doen.