Direct contact met ons?
030 72 10 714
Door Manon van den Brand | 24 april 2018 | Arbeidsrecht, Arbeidsovereenkomst, Minimumloon, Vakantietoeslag

Wijzigingen wet minimumloon en minimum vakantietoeslag

Wijzigingen wet minimumloon en minimum vakantietoeslag

Het minimumloon geldt voor werknemers vanaf 23 jaar. Voor werknemers jonger dan 22 jaar geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon betreft een minimum maandloon en geen minimum uurloon. Het wordt dus niet vastgesteld over het aantal uur dat werknemer heeft gewerkt.

Toch kunnen werkgever en werknemer de helft van het minimumloon overeenkomen als werknemer de helft van het gebruikelijke aantal uur werkt. Andersom gold echter dat werkgever werknemers volgens de wet niet hoefde te betalen als zij meer dan de gebruikelijke uren hadden gewerkt, tenzij in een cao anders was bepaald. Sinds 1 januari 2018 is dat gewijzigd. Sindsdien hebben werknemers ook volgens de wet recht op loon over de extra uren die zij hebben gewerkt (de meer- of overuren) en kan de overheid handhaven als werkgevers hun werknemers onvoldoende loon betalen.

Normale arbeidsduur

Voor de vaststelling van het recht op loon moet je volgens de nieuwe wet uitgaan van de ‘normale arbeidsduur’. Als een volledige werkweek in jouw branche of organisatie 36 uur bedraagt, is dat de ‘normale arbeidsduur’. Als je werknemer in dat geval veertig uur heeft gewerkt, heeft hij dus recht op vier uur extra loon. Ook heeft hij over die uren recht op 8% vakantiegeld. Het is niet van belang van wie het initiatief voor het meerwerk is uitgegaan. Als je niet wil dat je werknemers overwerken, moet je ze daarop dus aanspreken!

Let op

Deze nieuwe regel is niet alleen belangrijk voor werknemers die het minimumloon verdienen, maar ook voor werknemers wiens loon hoger ligt dan het minimum, maar die zoveel overuren maken dat zij gemiddeld lager dan het minimumloon uitkomen. Wees daarop dus alert!

Tijd-voor-tijdregeling

Onder bepaalde voorwaarden mag je afwijken van de regel dat je voor de overuren ten minste het minimumloon betaalt. Je mag nu nog met je werknemers schriftelijk overeenkomen dat je de extra uren compenseert met vakantie-uren (tijd-voor-tijd). Vanaf 1 januari 2019 mag dat echter alleen nog maar als dat in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is bepaald.

Let op

De tijd-voor-tijdregeling blijft mogelijk voor werknemers van wie het gemiddelde uurloon (inclusief over de overuren) boven het wettelijk minimum uurloon ligt.

Afwijken van het betalen van vakantiegeld voor extra gewerkte uren?

Je kunt alleen van de regel dat je vakantiegeld over de overuren moet voldoen afwijken in het geval dat je werknemer ten minste driemaal het wettelijk minimumloon verdient. In de arbeidsovereenkomst kun je met je werknemer afspreken dat hij geen (of minder dan 8%) recht heeft op vakantiegeld over zijn overuren.

Conclusie

Voor het vaststellen van het recht op loon is het van belang om vast te stellen wat de gebruikelijke arbeidsduur binnen je branche of organisatie is, zodat je kunt vaststellen of sprake is van meeruren. Let ook op bij werknemers die meer dan het minimumloon verdienen, maar veel overuren maken.

Contact

Als we je kunnen helpen bij het opstellen van een tijd-voor-tijd regeling en/of een regeling over de opbouw, compensatie en uitbetaling van vakantiegeld over de overuren, kun je contact opnemen met één van onze arbeidsrechtspecialisten. Wij helpen graag!


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.