Direct contact met ons?
030 72 10 714
Door Bianca Metsemakers | 21 oktober 2016 | Arbeidsrecht, Aankomende wetswijzigingen

Wet DBA: welke stappen moet ik met mijn ZZP’er ondernemen?

Als u als opdrachtgever veel met zzp-ers werkt is er per 1 mei 2016 het één en ander veranderd.

Op 1 mei is namelijk de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties in werking getreden. Hierdoor wordt de VAR afgeschaft en kan aan een verleende VAR geen vrijwaring meer worden ontleend. Welke gevolgen heeft dit voor u als opdrachtgever?

Aan de VAR kunt u geen rechten meer ontlenen. Er kan gewerkt gaan worden met een modelovereenkomst van de Belastingdienst. Als deze modelovereenkomst feitelijk ook uitgevoerd wordt is er niets aan de hand. Wijkt u af van deze modelovereenkomst dan kunt u als opdrachtgever geconfronteerd worden met een naheffingsaanslag loonheffingen. Als u met meerdere opdrachtnemers werkt kan dit oplopen tot aanzienlijke bedragen.

De periode tussen 1 mei 2016 en 1 mei 2017 geldt als een overgangsfase. In deze fase hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers een inspanningsverplichting om hun huidige relatie aan de nieuwe wetgeving aan te passen. In beginsel zal de Belastingdienst in deze overgangsfase niet handhavend optreden.

Wat moet u als opdrachtgever nu ondernemen?

  1. Als u al met zzp-ers werkt kunt u een mail sturen dat u zich over de gevolgen van de nieuwe wetgeving beraadt en hierover graag in overleg gaat met de zzp-er. Inspanningsverplichting
  2. Kijk vervolgens kritisch kijken naar de werkzaamheden die de zzp-er voor u verricht. Realiseer u hierbij dat het gaat om de opdracht en niet om de persoon van de zzp-er. Een groot misverstand is om te denken dat als de zzp-er 3 opdrachtgevers heeft de zzp-er als ondernemer wordt gezien en u als opdrachtgever geen risico loopt. Er wordt nu gekeken naar de omstandigheden van de opdracht. Het kan zijn dat de zzp-er bij u een dienstbetrekking heeft en bij zijn andere opdrachtgevers niet. Let op de belangrijkste aspecten van een dienstbetrekking: loon, persoonlijke arbeid en gezag. Zo zult u altijd loon betalen. Maar mag de zzp-er zich ook vrij laten vervangen? Of heeft u de zzp-er vanwege zijn specifieke kennis ingehuurd en mag vervanging alleen met uw toestemming? Geeft u gerichte instructies of is de zzp-er geheel vrij in het uitvoeren van zijn werkzaamheden? Dit zijn een aantal vragen die bij de beoordeling van de dienstbetrekking van belang zijn. Als aan alle 3 elementen is voldaan zal er sprake zijn van een dienstbetrekking en bent u loonheffing verschuldigd. Als één van deze elementen ontbreekt kan er nog sprake zijn van een zogenaamde fictieve dienstbetrekking.
  3. Als u eenmaal tot de conclusie bent gekomen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking kunt u een modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken, danwel zelf een overeenkomst ter beoordeling aan de Belastingdienst voorleggen.

Zorg er voor dat de overeenkomst overeenstemt met de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden. Verder staan er in de modelovereenkomst geel gearceerde passages die u niet mag veranderen. Er kan overigens ook volstaan worden met een enkele verwijzing naar een modelovereenkomst van de Belastingdienst, waarbij u dan het nummer van deze modelovereenkomst moet noemen. Het is dan niet van belang dat deze overeenkomst niet ondertekend is. Of het verstandig is om met een enkele verwijzing te volstaan is afhankelijk van uw situatie. Een goedgekeurde modelovereenkomst is 5 jaar geldig. Tot slot bent u niet verplicht om met een modelovereenkomst te werken. Duidelijker kan de Belastingdienst het niet maken…

Werkt u veel met zzp-ers en heeft u vragen over deze nieuwe wetgeving en de gevolgen hiervan van neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons.


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.