Direct contact met ons?
030 72 10 714
Door Kelly Schwab | 24 december 2018 | Arbeidsrecht

Voorwaardelijk concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een goed idee?

Op 30 oktober 2018 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over het voorwaardelijk concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Feiten

Werknemer is als Designer in dienst van G-Star getreden. In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden zijn partijen een voorwaardelijk concurrentiebeding overeengekomen dat pas in werking zou treden als partijen de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zouden aangaan. Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tweemaal met een periode van zes maanden verlengd. Vervolgens heeft G-Star werknemer bij brief medegedeeld dat zij voornemens waren zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te verlengen waarbij de overeengekomen arbeidsvoorwaarden van toepassing zouden blijven. Werknemer heeft hiermee ingestemd.

Beter aanbod van de concurrent

Vervolgens heeft werknemer een aanbod van Calvin Klein ontvangen om bij haar als Senior Designer in dienst te treden. Werknemer zou bij Calvin Klein tweemaal zoveel kunnen verdienen als bij G-Star. Om die reden wilde werknemer dit aanbod accepteren. Het aanbod van Calvin Klein gold onder voorwaarde dat werknemer een schriftelijke bevestiging van G-Star zou kunnen overleggen dat hij niet aan een concurrentiebeding gebonden was. G-Star ging niet akkoord en deelde werknemer mede dat volgens haar indiensttreding bij Calvin Klein in strijd met het geldende concurrentiebeding zou zijn. Vervolgens heeft werknemer zich tot de kantonrechter Amsterdam gewend. De kantonrechter oordeelde dat geen sprake was van een geldig concurrentiebeding. Tegen deze uitspraak is G-Star in hoger beroep gegaan.

Oordel van het Hof Amsterdam

Het hof oordeelde dat werknemer door ondertekening van de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd nog niet aan een concurrentiebeding was gebonden, omdat de opschortende voorwaarde nog niet was ingetreden. Het concurrentiebeding zou immers pas van kracht zijn zodra er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou zijn gesloten. Het was bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd onzeker of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou worden gesloten. G-Star heeft bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet nogmaals expliciet bevestigd dat daardoor het concurrentiebeding geldig zou worden. Het Hof Amsterdam wijst op de bijzondere waarborg van het schriftelijkheidsvereiste uit het arrest Philips/Oostendorp. Bij de ondertekende brief waarin stond dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou worden voortgezet had het concurrentiebeding moeten zijn aangehecht, of had anderszins moeten blijken dat werknemer expliciet had ingestemd met het concurrentiebeding. Nu dat niet is gebeurd is er niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste en is geen geldig concurrentiebeding tot stand gekomen. 

Conclusie: Het opnemen van een voorwaardelijk concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft juridisch geen meerwaarde. Het beding wordt immers pas geldig als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan. 

Aanbeveling: Mocht u een concurrentiebeding willen opnemen dan is het aan te bevelen het concurrentiebeding bij iedere verlenging van de arbeidsovereenkomst en iedere wijziging van de functie expliciet opnieuw overeen te komen. 


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.