Direct contact met ons?
030 72 10 714
Door Natascha Schenk | 03 september 2018 | Arbeidsrecht, re-integratie, werkhervatting, ziek uit dienst, Ziekte, Ziektewet

Vijf praktische punten om te overwegen als je werknemer ziek uit dienst gaat

Je hebt een zieke werknemer in dienst en zijn tijdelijke dienstverband eindigt. Als je geen eigenrisicodrager bent, denk je misschien dat jullie na het afscheid van elkaar af zijn, maar niets is minder waar. Dit zijn de vijf belangrijkste punten waar je rekening mee moet houden.

Je moet je werknemer ziek uit dienst melden bij het UWV. Dit kun je via het werkgeversportaal van het UWV doen. Via deze link is daarover meer informatie te vinden.

Let op: de ziek-uit-dienst-melding kun je uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband doen, want als je te laat bent, krijg je een boete van UWV.

Na het einde van het dienstverband betaal je geen loon meer. Je werknemer ontvangt in plaats daarvan een Ziektewetuitkering (hierna ZW-uitkering) van het UWV.  Is een cao of bedrijfsreglement van toepassing waarin is bepaald dat je de ZW-uitkering moet aanvullen? Dan moet je je daar vanzelfsprekend wel aan houden.

Je kunt stoppen met je re-integratie-inspanningen zodra je zieke werknemer uit dienst is. Voor eigenrisicodragers geldt dit niet. Zij blijven ook na uitdiensttreding verantwoordelijk voor de re-integratie. Let er wel op dat je niet te vroeg stopt met de re-integratie. Als het UWV van oordeel is dat je re-integratiekansen hebt gemist, omdat je te vroeg met de re-integratie bent gestopt, kan het je een verhaalsanctie opleggen. Dit betekent dat het UWV (een deel van) de aan de zieke werknemer uitgekeerde ZW-uitkering op jou verhaald.

Tip: als je kort voor het einde van het dienstverband nog een re-integratieactiviteit kunt inzetten, kun je het UWV verzoeken bij te dragen in de kosten daarvan. Dit noemt het UWV: participatie in de re-integratie. Meer informatie daarover vind je hier. Wil je meer lezen over de verschillende subsidiepotjes tijdens de re-integratie, klik dan hier.

Als je geen eigenrisicodrager bent, betaalt het UWV de ZW-uitkering. Dit gaat buiten jou om. Wél kan de instroom van een zieke werknemer in de ZW voor een hogere premie zorgen. Ieder jaar betaal je namelijk premie werkhervattingskas aan de Belastingdienst. Onderdeel daarvan is de gedifferentieerde premie Ziektewet. De hoogte van die premie is afhankelijk van de hoogte van je loonsom. De Belastingdienst heeft de hoogte van de loonsom ingedeeld in drie categorieën:

Kleine werkgever

Een kleine werkgever betaalt alleen een sectorale premie. Deze premie heeft een vast percentage, dat wordt vastgesteld aan de hand van de gemiddelde ZW-instroom in de sector waarin je werkzaam bent. Het maakt voor deze premie niet uit of je tien zieke werknemers laat instromen in de ZW of nul. Concreet betekent dit dat je geen direct financieel nadeel hebt als je werknemer ziek uit dienst gaat.

Grote werkgever

Een grote werkgever betaalt alleen een individuele premie die is gebaseerd op de eigen instroom van zieke werknemers in de ZW. Als een werknemer ziek uit dienst gaat en een ZW-uitkering ontvangt, stijgt de premie. De premieberekening van 2018 is gebaseerd op de in 2016 aan jouw ex-werknemers betaalde uitkeringen. Een zieke werknemer die in 2018 uit dienst gaat, verhoogt dus de premie van 2020.

Middelgrote werkgever

Een middelgrote werkgever betaalt een combinatie van de sectorale premie en de individuele premie.

Tip: jaarlijks stelt de Belastingdienst de hoogte van de premie werkhervattingskas vast. Het is belangrijk die brief met die vaststelling goed te controleren. Je wilt natuurlijk niet te veel premie betalen. Werknemers die ziek zijn geworden als gevolg van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is (ook wel regres genoemd), mag de Belastingdienst niet meetellen. Hetzelfde geldt voor werknemers die onder de no-riskpolis vallen. Bij het UWV kun je een lijst opvragen met alle uitkeringen die het aan jou toerekent, waarmee je de vaststelling van de Belastingdienst kunt controleren. Je moet binnen zes weken bezwaar maken tegen die brief.

Bij toekenning van de ZW-uitkering aan je ex-werknemer, ben jij belanghebbende. Die toekenning heeft tenslotte ook financiële gevolgen voor jou. Het UWV informeert je daarom hierover. Ben je het niet eens met die toekenning, dan kun je daartegen bezwaar maken. De bezwaartermijn is in de meeste gevallen slechts twee weken. Wees hierop dus alert!

Conclusie

Na het afscheid van je zieke werknemer kun je het dossier niet direct sluiten. Zeker financieel gezien kun je nog langere tijd verbonden zijn met je ex-werknemer. Neem dus in overweging of je het dienstverband met een zieke werknemer wil verlengen, om te voorkomen dat je werknemer ziek uit dienst gaat. Is de verwachting van de bedrijfsarts dat je werknemer binnen niet al te lange tijd volledig zal zijn hersteld, dan kan het verstandig zijn het dienstverband voor een korte periode te verlengen. In dat geval zorg je ervoor dat je werknemer hersteld uit dienst gaat en je niet wordt geconfronteerd met een hogere premie werkhervattingskas.


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.