Direct contact met ons?
030 72 10 714
Door Jan Kamsteeg | 26 oktober 2017 | Arbeidsrecht, Arbeidsrecht, Vakantie

Vakantiedagen, waar heeft je werknemer recht op?

vakantiedagen waar heeft je werknemer recht op

Als werkgever moet je je werknemers in de gelegenheid stellen vrije dagen op te nemen. Niet alle werkgevers weten op hoeveel wettelijke vakantiedagen werknemers recht hebben, of ze gedurende alle verlofdagen het loon moeten betalen en of ze altijd met een vakantieaanvraag van hun werknemer akkoord moeten gaan? Mag je deze zonder meer weigeren en zo ja wanneer dan en waarom? En hoe zit het als je werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie?

Wettelijke vakantiedagen

Werknemers die voltijds (40 uur per week) werken hebben recht op minimaal twintig betaalde vakantiedagen per kalenderjaar. De wet bepaalt namelijk dat werknemers recht hebben op vakantie met behoud van loon voor ten minste viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week (4 x 40 uur = 160 uur = 20 dagen). Voor werknemers die minder werken of halverwege het jaar zijn ingestapt, wordt het recht op vakantie naar evenredigheid aangepast.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Naast de wettelijke vakantiedagen kunnen partijen overeenkomen dat werknemer recht heeft op meer vakantiedagen. Deze extra dagen worden de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Het is belangrijk dat je het aantal vakantiedagen waarop werknemer in totaal recht heeft vastlegt in de arbeidsovereenkomst. Ook in een cao kunnen extra vakantiedagen zijn toegewezen. Ga dus altijd na of een cao van toepassing is.

Stel je werknemer heeft op grond van de arbeidsovereenkomst recht op 25 vakantiedagen en hij werkt 5 dagen in de week, dan zijn 20 dagen wettelijk en 5 dagen bovenwettelijk. Deze verschillen leg je goed vast in de personeelsadministratie.

Opnemen van vakantiedagen

Je moet je werknemers elk jaar in de gelegenheid stellen in ieder geval het bij wet toegekende minimumaantal vakantiedagen op te nemen. Als werkgever moet je bovendien zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van je werknemers. Allen als je een dringende reden hebt, kun je je tegen de vakantieaanvraag te verzetten. Een voorbeeld: in een zeer drukke periode van het jaar kun je de vakantieaanvraag van je werknemer weigeren als op dat moment te veel werknemers tegelijk vakantie hebben opgenomen en daardoor onderbezetting dreigt.

Vakantie en ziekte

En wat te doen als je werknemer ziek tijdens zijn vakantie ziek wordt? In beginsel mag je deze ziektedagen niet aanmerken als vakantiedagen. Voor zover het de bovenwettelijke vakantiedagen betreft, kun je in de arbeidsovereenkomst hierover andere afspraken maken. Ook in de cao kunnen andersluidende bepalingen zijn opgenomen.

Heb je nog vragen? Of kunnen wij je helpen met het splitsen van de wettelijke of bovenwettelijke dagen? Neem dan gerust contact op met een van één van onze arbeidsrechtspecialisten. Wij helpen je graag verder.


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.