Direct contact met ons?
030 72 10 714
Door Natascha Schenk | 25 oktober 2018 | Arbeidsrecht, Belasting, Financiële aspecten, SBI-code

Werkgevers opgelet, controle van deze code kan je geld opleveren!

Vijf vragen en antwoorden over loonbetaling tijdens ziekte

Als je je bedrijf in het handelsregister van de Kamer van Koophandel inschrijft, krijgt het één of meerdere SBI-codes. Deze codes beschrijven de (hoofd)activiteiten van jouw bedrijf. Misschien heb je er niet bij stil gestaan, maar deze code heeft veel financiële gevolgen.

In het hiernavolgende leg ik je graag uit hoe waarom het verstandig is de SBI-codes te controleren. Dit geldt voor de starters maar ook voor de ervaren ondernemers. Zijn je activiteiten inmiddels uitgebreid of gewijzigd, dan is het zeker goed je SBI-codes nogmaals te controleren. Dit om te voorkomen dat je onnodig geld kwijt bent door een of meer onjuiste SBI-codes.

Premie Werkhervattingskas

Als je géén eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet en/of WIA,  betaal je ieder jaar de premie Werkhervattingskas, hierna te noemen: “premie Whk”, aan de Belastingdienst. Voor de kleine en middelgrote werkgevers is die (mede)afhankelijk van de sectorpremie. In welke categorie je valt (klein, middelgroot of groot) hangt af van je loonsom. Meer informatie daarover vind je in dit artikel.

De sectorpremie die je betaalt, is gekoppeld aan de SBI-code van jouw bedrijf. De Kamer van Koophandel deelt die informatie met de Belastingdienst. De hoogte van de sectorpremie is berekend op basis van de gemiddelde ZW/WIA-lasten in jouw sector. De ene sector kent nu eenmaal meer ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid dan de andere. En juist daarom is het van belang de SBI-code te controleren.

Bijvoorbeeld:

De verschillen lijken klein, maar als je de premies  over je totale loonsom berekent, zul je zien dat het een groot verschil kan maken.  Controleer de SBI-code dus zodat je niet een onnodig hoge premie Whk betaalt.

Pensioen

Niet alleen de Belastingdienst, maar ook de pensioenfondsen kunnen je SBI-code opvragen bij de Kamer van Koophandel. Is jouw bedrijf nog niet bij hen bekend? Dan krijg je een brief van dat pensioenfonds. Zeker als sprake is van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Het pensioenfonds zal dan premies willen innen.

Bedenk dat de voorwaarden van ieder pensioenfonds anders zijn met grote verschillen in de pensioenpremieverdeling tussen de werknemer en werkgever. Sommige pensioenfondsen kennen een 50%-50% verdeling terwijl bij anderen geldt dat de werknemer premievrij opbouwt en de werkgever alles betaalt. Maar ook de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid verschilt per pensioenreglement. Je kunt er dus niet blind op vertrouwen dat de SBI-code klopt en dat aansluiting bij het pensioenfonds juist is. Als werkgever betaal je vaak veel geld aan de pensioenpremies van je werknemers. Zorg dat je niet te veel betaalt!

Cao

Hoewel de SBI-code niet doorslaggevend is bij de beantwoording van de vraag welke cao van toepassing is, kan het wel richting geven. Natuurlijk wil je voorkomen dat daarover discussie ontstaat in jouw organisatie.

Bepaalde sectoren hebben een algemeen verbindend verklaarde cao. Dit betekent dat de cao op iedereen in die sector van toepassing is. Valt jouw SBI-code in zo’n sector, dan kan dat voor onduidelijkheid over de arbeidsvoorwaarden zorgen. Zeker als jij een andere CAO wilt volgen. Let dus goed op de SBI-code die je kiest, zodat je onnodige discussies voorkomt.

Kortom

De SBI-code heeft meer invloed dan je misschien van tevoren had bedacht. Zeker met het oog op de premie Whk is het zinvol de code nog eens te controleren.


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.