Direct contact met ons?
030 72 10 714
Door Nicolet Koopman | 15 mei 2018 | Arbeidsrecht, Loon, Ziekte

Vijf vragen en antwoorden over loonbetaling tijdens ziekte

Vijf vragen en antwoorden over loonbetaling tijdens ziekte

Als werkgever ben je  gedurende 104 weken verplicht het loon aan een zieke werknemer door te betalen. Hieronder vind je vijf vragen en antwoorden over de loonbetalingsverplichting tijdens ziekte.

Wat is de hoogte van het loon dat je aan een zieke werknemer moet betalen?

Je moet je zieke werknemer ten minste 70% van het bruto maandloon betalen. Deze verplichting geldt voor een periode van 104 weken vanaf de eerste arbeidsongeschiktheidsdag. Als je werknemer het minimumloon verdient, ben je de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid verplicht het volledige maandloon te betalen.

Je kunt met je werknemer overeenkomen dat je tijdens ziekte meer dan 70% betaalt. Ook in de cao kan een hoger percentage zijn opgenomen. Let op: als in de cao een percentage is opgenomen, is een lager overeengekomen percentage ongeldig.

Stopt de loonbetalingsverplichting tijdens ziekte altijd na 104 weken?

In beginsel eindigt de loonbetalingsverplichting na 104 weken. Let op: de arbeidsovereenkomst eindigt dan niet automatisch. In een aantal situaties heeft een werkgever een langere plicht tot loonbetaling. Dit geldt onder meer als:

Wanneer hoef je geen loon aan een zieke werknemer te betalen?

Op de loonbetalingsverplichting tijdens ziekte gelden een aantal uitzonderingen. Je hoeft je ziekte werknemer geen loon te betalen als hij:

  1. de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt, of als de ziekte een gevolg is van een gebrek waarover hij je bij de aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt;
  2. de genezing belemmert of vertraagt (voor de duur van de belemmering/vertraging);
  3. zonder geldige reden weigert passende arbeid te verrichten (voor de duur van de weigering);
  4. weigert mee te werken aan door jou of de bedrijfsarts gegeven voorschriften (voor de duur van de weigering)
  5. zonder geldige reden weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak (voor de duur van de weigering)
  6. de aanvraag van een WIA-uitkering te laat indient (vanaf het moment dat de aanvraag had moeten zijn ingediend tot het moment van de indiening)

Let op: voordat je de loonbetaling stopt, moet je de werknemer hierover informeren. Je moet daarbij de reden van de loonstop vermelden.

Moet je het loon vanaf de eerste ziektedag loon betalen?

Je kunt met werknemer overeenkomen dat hij tijdens de eerste twee dagen van ziekte geen recht heeft op loon. Dit zijn ‘wachtdagen’. Je mag maximaal twee wachtdagen afspreken. Als een cao van toepassing is en je wil afspraken over wachtdagen in de arbeidsovereenkomst opnemen, kijk dan eerst in de cao of na te gaan of dat is toegestaan. Wachtdagen zijn bedoeld om kortdurend ziekteverzuim (ook wel ‘baaldagen’) te voorkomen.

Loopt de loonbetalingsperiode door als je werknemer opnieuw ziek wordt?

Als je werknemer volledig hersteld is en binnen vier weken opnieuw ziek wordt, dan loopt de periode van 104 weken door vanaf de eerste arbeidsongeschiktheidsdag. Het is niet van belang of het om dezelfde ziekte gaat. De ziekte wordt als doorlopend beschouwd. Als een werknemer volledig is hersteld en na vier weken opnieuw ziek wordt, dan begint de periode van 104 weken opnieuw te lopen.

Contact

Heb je vragen over loonbetaling tijdens ziekte? Of heb je een andere vraag? Neem dat gerust contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten.


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.