Direct contact met ons?
030 72 10 714
Door Annemiek Hendrickx | 12 september 2011 | Arbeidsrecht, Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsvoorwaarden

Lease-auto: inname bij zwangerschap of langdurige ziekte toegestaan?

In veel leasereglementen/ autoregelingen wordt door werkgevers een clausule opgenomen met betrekking tot het inleveren van de leaseauto onder bepaalde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld bij zwangerschap of langdurige ziekte. Is dit echter wettelijk gezien toegestaan? Is het gebruik van de leaseauto geen arbeidsvoorwaarde die niet zomaar mag worden afgenomen? Of is een en ander
wellicht in strijd met gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen?

Het opnemen van bovengenoemde clausule kan alleen tot problemen leiden bij een werknemer die de leaseauto ook privé gebruikt, dan wordt het gebruik van de leaseauto namelijk gezien als een arbeidsvoorwaarde. Bij alleen zakelijk gebruik, mag de leaseauto worden ingenomen onder voorwaarden welke partijen zijn overeengekomen.

Bij langdurige ziekte kan een leaseauto die ook privé wordt gebruikt door de werkgever worden teruggevorderd indien hier duidelijke en objectieve afspraken over zijn gemaakt. Wel kan inlevering van de auto zorgen voor een onbillijke situatie. Uit de rechtspraak blijkt dat dan een compensatie aan de zieke werknemer dient te worden betaald. Een en ander is steeds afhankelijk van de omstandigheden van het geval en zal ook op deze wijze door een rechter (en dus ook de werkgever moeten) worden beoordeeld.

Het inleveren van de leaseauto in geval van zwangerschapsverlof stuit vaak op veel verzet, een en ander is volgens de commissie gelijke behandeling zelfs in strijd met de wetgeving gelijke behandeling, omdat mannelijke collega’s nooit hun auto hoeven in te leveren in dit geval.

Gelet op de huidige jurisprudentie is het innemen van een leaseauto van een zwangere werkneemster derhalve risicovol. Aangezien de werkneemster echter gedurende een lange periode geen zakelijke kilometers maakt, is het wel mogelijk onder bepaalde voorwaarden de auto toch in te nemen. Denk hierbij aan een financiële compensatie voor de werkneemster. Ook kan aan de werkneemster een (extra) eigen bijdrage worden gevraagd en/of betaling van de brandstofkosten, zodat ze toch over de auto kan blijven beschikken. De rechter zal in de belangenafweging alle omstandigheden van het geval tegen elkaar afwegen. Nu de uitkomst van een gerechtelijke procedure dus zeer onzeker is, is het als werkgever beter te voorkomen dan te genezen door het leasereglement er nog eens goed op na te lezen en eventueel aan te passen.

Annemiek Hendrickx, jurist eerlijkarbeidsrecht


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.