Direct contact met ons?
030 72 10 714
Door Jan Kamsteeg | 20 december 2018 | Arbeidsrecht

Elektrische fiets voor werknemers

‘’Ik ben een uurtje later op kantoor, want ik sta in de file’’. Iets wat je waarschijnlijk helaas wel vaker van je werknemers hoort. Een belangrijk deel van de werknemers in de file zou ook met de elektrische fiets naar kantoor kunnen reizen, want de gemiddelde reisafstand van forensen bedraagt slechts 22,6 km. Als je de aanschaf van een elektrische fiets stimuleert, heb je dus minder laatkomers en draag je als ondernemer je steentje bij aan het milieu. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat werknemers die met de fiets naar kantoor reizen minder vaak ziek zijn en minder stress ervaren. Al met al een win-winsituatie. 

Maar mag je voor de aanschaf daarvan een renteloze lening aanbieden en zo ja, mag je de aflossing van de door jou renteloos verstrekte lening verrekenen met het loon van je werknemers? 

Renteloze lening voor een elektrische fiets

Als je als werkgever een lening aan werknemers verstrekt, moet je in beginsel een marktconforme rente in rekening brengen, maar als je echter een lening voor een elektrische fiets aanbiedt, hoeft dat niet. Dit omdat volgens de Belastingdienst sprake is van een nihil waardering voor de werkkostenregeling. Met andere woorden, je mag je werknemers dus een renteloze lening voor de aanschaf van een elektrische fiets verstrekken. En hoe zit het dan met de aflossing van die lening? 

Verrekening tijdens dienstverband

Het is slechts beperkt toegestaan een (opeisbare) vordering met het loon van werknemers te verrekenen. Dit mag alleen als sprake is van: 

Daarnaast moet vaststaan dat het een opeisbare vordering betreft. Is dat niet het geval, dan mag je sowieso niet verrekenen. 

Verrekening aflossing van de renteloze lening met loon

Het is niet toegestaan de aflossing van een lening met het loon van je werknemer te verrekenen, tenzij je daarover voorafgaand aan het verstrekken van die lening en het moment van verrekening schriftelijke afspraken met je werknemer hebt gemaakt. Werknemer moet dus uitdrukkelijk instemmen met verrekening van de maandelijkse aflossing met zijn loon. Deze afspraken kunnen jullie vastleggen in een geldleningsovereenkomst. In deze overeenkomst kun je met je werknemer afspraken maken over de vraag hoe hij de schuld aflost en hoe het mag worden verrekend met het loon of over nog andere aan hem verschuldigde bedragen.

Belangrijke aspecten bij verrekening van schulden met loon

Aan de hoogte van het bedrag dat je mag verrekenen met het loon zit wel een bovengrens. Het bedrag dat je ten hoogste mag verrekenen, komt neer op het surplus van het loon van werknemer boven 90% van de bijstandsnorm, de zogenoemde beslagvrije voet. Als je reeds op grond van loonbeslag al bedragen van het loon van je werknemer moet inhouden, moet je bij de verrekening ook daarmee rekening houden. Mocht je in de arbeidsovereenkomst jezelf een ruimere bevoegdheid tot verrekening van schulden met het loon hebben gegeven, dan is dat niet toegestaan. Werknemer kan die bepaling vernietigen.  

Verrekening bij einde dienstverband

In tegenstelling tot verrekening van schulden met het loon tijdens dienstverband, mag je bij het einde van het dienstverband in principe alle opeisbare vorderingen met het finale loon van je werknemer verrekenen. Dit finale loon – eindafrekening – bestaat uit loon, resterende vakantiedagen, vakantietoeslag en eventuele vergoedingen. Het maakt geen verschil of de werknemer zelf opzegt of dat jij daartoe het initiatief hebt genomen 

Maar ook de mogelijkheid tot verrekenen van schulden bij einde dienstverband is niet onbegrensd. Ook in dat geval zul je rekening moeten houden met de eerder genoemde beslagvrije voet en de reeds door derden gelegde loonbeslagen. Is het finale loon niet toereikend om de gehele vordering te verrekenen, dan behoud je een direct opeisbare vordering op je werknemer. Het is ook verstandig ook daarover duidelijke afspraken te maken. 

Kortom

Je kunt je werknemers een renteloze lening verstrekken voor de aanschaf van een elektrische fiets. Om de aflossing van het loon tijdens het dienstverband te kunnen verrekenen, is het van belang dat je hierover duidelijke afspraken met je werknemers maakt en dat zij uitdrukkelijk instemmen met verrekening van de aflossing van de lening met hun loon. 

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een geldleningsovereenkomst? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Een van onze juristen helpt je graag verder. 


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.