Direct contact met ons?
030 72 10 714

Arbeidsovereenkomst

‹ Terug naar Arbeidsrecht

In de arbeidsovereenkomst worden de afspraken vastgelegd op basis waarvan er gaat worden samengewerkt, zo kun je denken aan de duur van de samenwerking, de hoogte van het salaris, de aard van de werkzaamheden en het aantal uren dat gewerkt zal worden.

In de wet wordt de arbeidsovereenkomst gedefinieerd als een overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt, in dienst van de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Een overeenkomst moet aan een aantal voorwaarden voldoen wil er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.

In de arbeidsovereenkomst worden vaak bedingen opgenomen die zien op de periode na beëindiging van het dienstverband tussen partijen. Veel voorkomende bedingen zijn het relatiebeding en het concurrentiebeding. Hoewel het moment van het aangaan van de arbeidsovereenkomst vaak niet het leukste is om over na te denken, verdient het toch aanbeveling om goed te realiseren welke bedingen er gelden als er onverhoopt een einde aan het dienstverband mocht komen.

Wanneer u vragen heeft over de aard, formulering en/of bepalingen van overeenkomst welke u door een potentieel nieuwe werkgever is aangeboden, kunt u bij de juristen van eerlijkmetrecht terecht. Immers het in altijd beter om goed beslagen ten ijs te komen en derhalve vooraf te weten waar u aan begint waar het de formele kant van een arbeidsrelatie betreft. Dit bevordert niet alleen een goede samenwerking, ook wanneer de samenwerking op enig moment eindigt wilt u niet geconfronteerd worden met onaangename beperkingen of terugbetalingsregelingen bijvoorbeeld in het kader van studiekosten of een leaseovereenkomst.

Contact

Laatste video blog

Wat te doen met een zieke werknemer?

Gepubliceerd op 10 nov. 2017

Als werkgever kan je te maken krijgen met een zieke werknemer. Maar wat zijn als werkgever je rechten en plichten en hoe kan je een zieke werknemer helpen? Specialist arbeidsrecht Jony van Beers legt in 5 stappen uit wat je als werkgever kunt doen.