Direct contact met ons?
030 72 10 714
Door Sanne Vousten | 10 augustus 2018 | Arbeidsrecht, Arbeidsconflict, Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst of niet?

Iedereen kent ze: de bezorgers van Deliveroo die de door ons bestelde maaltijden met de fiets bezorgen. Op 23 juli 2018 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in de zaak van Deliveroo tegen een medewerker die vond dat de tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht moest worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst. Deliveroo deelde die mening niet.

De rechtbank concludeert aan de hand van de omstandigheden van het geval dat de overeenkomst van opdracht geen arbeidsovereenkomst is. Daarbij was volgens de rechter van belang wat de partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond en hoe zij uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst.

1. Wat stond partijen voor ogen bij het sluiten van de overeenkomst?

Uit de bepalingen van de overeenkomst blijkt volgens de rechter dat partijen voor ogen hadden dat de medewerker als zzp’er werkzaamheden voor Deliveroo zou verrichten. In de overeenkomst is vastgelegd dat zowel Deliveroo, als de medewerker niet de intentie hebben om een arbeidsovereenkomst te sluiten. Dit blijkt uit meerdere bepalingen uit de overeenkomst, namelijk:

Daarbij heeft de medewerker zich met zijn eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met als doel werkzaamheden voor Deliveroo te verrichten. Gelet op alle voorgaande punten was de medewerker zich ervan bewust dat hij als zelfstandig ondernemer werkzaamheden voor Deliveroo zou verrichten.

2. Hoe hebben partijen feitelijk uitvoering gegeven aan de overeenkomst?

De rechter beoordeelt vervolgens hoe partijen de overeenkomst hebben uitgevoerd. De medewerker mocht zelf bepalen wanneer hij wilde werken en welke route hij zou nemen. Hij mocht onbeperkt bezorginstructies weigeren en hij mocht ook voor concurrenten van Deliveroo werken. Deliveroo werkt wel met een priority acces systeem voor bezorgers die goed presteren, wat inhoudt dat zij voorrang krijgen bij het accepteren van bezorginstructies, maar dit maakt niet dat sprake is van een gezagsverhouding.

Concluderend

De rechter bepaalt dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. De medewerker heeft ingestemd met een overeenkomst van opdracht. De uitspraak laat zien dat het voor de uiteindelijke beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of niet het van doorslaggevend belang is geweest wat de bedoeling van partijen was bij het aangaan van de overeenkomst en hoe zij vervolgens uitvoering hebben gegeven aan deze overeenkomst.

De rechter oordeelt voorts dat het aan de wetgever is maatregelen te treffen als zij het ongewenst vindt dat partijen als Deliveroo overeenkomsten van opdracht aanbieden. In het huidige arbeidsrecht is geen rekening gehouden met de uit de nieuwe platformeconomie voortkomende arbeidsverhoudingen. De wetgever dient nu te bepalen of verandering van het arbeidsrecht noodzakelijk is ter bescherming van medewerkers, dan wel zelfstandigen.


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.