Direct contact met ons?
030 72 10 714

Ziekte en re-integratie

‹ Terug naar Arbeidsrecht

Indien door de bedrijfsarts is vastgesteld dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid, dan dienen er afspraken te worden gemaakt tussen werkgever en werknemer met betrekking tot de re-integratie.

Beide partijen dienen er immers alles aan te doen om te streven naar zo snel mogelijk herstel en volledige arbeidsgeschiktheid. In de wet staan verschillende regelingen waaraan beide partijen moeten voldoen. Zo is er onder meer de STECR richtlijn en de Wet Verbetering Poortwachter.

Door arbeidsongeschiktheid komt het regelmatig voor dat een arbeidsrelatie onder druk komt te staan. Meningsverschillen of zelfs hoogoplopende conflicten over de vraag of sprake is van arbeidsongeschiktheid en een werknemer in staat kan worden geacht (passende) werkzaamheden te verrichten en deze werkzaamheden binnen de organisatie van werkgever beschikbaar zijn, zijn geen uitzondering. Krijgt u te maken met een situatie als omschreven, schroomt u dan niet om advies in te winnen bij eerlijkmetrecht. De juristen kunnen u informeren omtrent de verplichtingen die op u en uw werkgever rusten in het kader van de re-integratie.

Wanneer een werkgever –op basis van het oordeel van de bedrijfsarts- van mening is dat zijn werknemer niet aan zijn re-integratieverplichting voldoet, kan hij besluiten een loonsanctie op te leggen. Indien gewenst kunnen de juristen van eerlijkmetrecht contact opnemen met uw werkgever omtrent de opgelegde loonsanctie en mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kan ook een loonvorderingsprocedure worden opgestart. Vanzelfsprekend heeft dit niet de voorkeur en zal dit zo veel mogelijk worden voorkomen, nu partijen nog samen verder moeten.

Indien, ondanks alle inspanningen van beide partijen, terugkeer naar het werk niet mogelijk blijkt dan zal de werknemer in de 87ste ziekteweek een WIA aanvraagformulier van het UWV ontvangen. Het UWV zal vervolgens het re-integratieverslag beoordelen en een WIA-keuring uitvoeren. Als aan alle wettelijke eisen is voldaan kan een WIA-uitkering worden toegekend. Wordt de aanvraag afgewezen en bent u van mening dat dit onterecht is, ook dan kunt u contact opnemen met eerlijkarbeidsrecht. De juristen kunnen u adviseren over uw kansen in een bezwaarprocedure en namens u het bezwaar maken. Ook kunnen zij, indien nodig, voor u in beroep gaan tegen de beslissing op bezwaar.

Bezwaar en beroep dienen te worden ingesteld binnen een termijn van zes weken na de beslissing van het UWV. Wilt u in dit kader gebruik maken van de diensten van eerlijkarbeidsrecht, neem dan tijdig contact op zodat uw belangen goed kunnen worden behartigd.

Laatste video blog

Wat te doen met een zieke werknemer?

Gepubliceerd op 10 nov. 2017

Als werkgever kan je te maken krijgen met een zieke werknemer. Maar wat zijn als werkgever je rechten en plichten en hoe kan je een zieke werknemer helpen? Specialist arbeidsrecht Jony van Beers legt in 5 stappen uit wat je als werkgever kunt doen.