Direct contact met ons?
030 72 10 714

Arbeidsconflict

‹ Terug naar Arbeidsrecht

Een verschil van inzicht over de wijze waarop werkzaamheden dienen te worden verrichten of botsende karakters kunnen een arbeidsconflict veroorzaken. Heeft u zelf te maken met een (dreigend) arbeidsconflict? Dan is het van belang dat partijen zo snel mogelijk actie ondernemen om dit conflict te voorkomen of op te lossen zodat voor beide partijen weer een acceptabele situatie ontstaat.

Een arbeidsconflict of verstoorde arbeidsrelatie kan zorgen voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit dient waar mogelijk altijd voorkomen te worden, immers bij een dergelijk situatie is niemand gebaat.

Om het arbeidsconflict op te lossen en dus te voorkomen dat er een situatie van langdurige ziekte ontstaat, kan gebruik worden gemaakt van mediation. Partijen zullen dan op vrijwillige basis onder leiding van een onafhankelijke derde hun arbeidsconflict proberen op te lossen. Hierbij geldt dat de mediator geen oplossing oplegt aan partijen, maar dat partijen gezamenlijk tot een voor beide partijen acceptabele oplossing komen. Van groot belang is dat beide partijen vertrouwen hebben in elkaar en bereid zijn daadwerkelijk tot een oplossing te komen.

Lijkt het conflict onoplosbaar door mediation dan is het des te belangrijker dat beide partijen worden bijgestaan door een juridisch specialist om de bestaande situatie op een goede wijze naar het best haalbare eindresultaat te begeleiden.

Mocht u betrokken zijn bij een (dreigend) conflict bedingen aarzelt u dan niet en neem contact op met een van onze specialisten om uw situatie te bespreken.

Laatste video blog

Wat te doen met een zieke werknemer?

Gepubliceerd op 10 nov. 2017

Als werkgever kan je te maken krijgen met een zieke werknemer. Maar wat zijn als werkgever je rechten en plichten en hoe kan je een zieke werknemer helpen? Specialist arbeidsrecht Jony van Beers legt in 5 stappen uit wat je als werkgever kunt doen.