Direct contact met ons?
030 72 10 714
Door Natascha Schenk | 19 juli 2018 | Arbeidsrecht

Arbeidsconflict

Een verschil van inzicht over de wijze waarop werkzaamheden dienen te worden verricht of botsende karakters kunnen een arbeidsconflict veroorzaken. Heeft je zelf te maken met een (dreigend) arbeidsconflict? Dan is het van belang dat partijen zo snel mogelijk actie ondernemen om dit conflict te voorkomen of op te lossen zodat voor beide partijen weer een acceptabele situatie ontstaat.

Een arbeidsconflict of verstoorde arbeidsrelatie kan zorgen voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit dient waar mogelijk altijd voorkomen te worden, immers bij een dergelijk situatie is niemand gebaat.

Om het arbeidsconflict op te lossen en dus te voorkomen dat er een situatie van langdurige ziekte ontstaat, kan gebruik worden gemaakt van mediation. Partijen zullen dan op vrijwillige basis onder leiding van een onafhankelijke derde hun arbeidsconflict proberen op te lossen. Hierbij geldt dat de mediator geen oplossing oplegt aan partijen, maar dat partijen gezamenlijk tot een voor beide partijen acceptabele oplossing komen. Van groot belang is dat beide partijen vertrouwen hebben in elkaar en bereid zijn daadwerkelijk tot een oplossing te komen.

Lijkt het conflict onoplosbaar door mediation dan is het des te belangrijker dat beide partijen worden bijgestaan door een juridisch specialist om de bestaande situatie op een goede wijze naar het best haalbare eindresultaat te begeleiden.

Mocht je betrokken zijn bij een (dreigend) conflict, aarzel dan niet en neem contact op met een van onze specialisten om je situatie te bespreken.


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.