Direct contact met ons?
030 72 10 714
Door Bart Post | 20 januari 2017 | Arbeidsrecht, Arbeidsovereenkomst

Aanzegplicht bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Sinds 1 januari 2015 is in de wet opgenomen dat een werkgever aan de werknemer schriftelijk moet mededelen of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd of niet. In dit artikel zal ik u meer vertellen over deze zogenaamde aanzegverplichting en wanneer deze verplichting van toepassing is.

Wie is verantwoordelijk voor de aanzegverplichting?

De aanzegverplichting rust uitsluitend op de werkgever. Deze verplichting is van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor bepaalde tijd met een minimale duur van zes maanden en een geobjectiveerde einddatum kennen. Deze verplichting is dus niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten met een duur korter dan zes maanden of voor de duur van een bepaald project.

Wanneer dient de werkgever dit mededelen?

De werkgever dient minimaal één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt schriftelijk aan de werknemer mede te delen of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Dus ook indien het voornemen is de arbeidsovereenkomst te verlengen dient dit uiterlijk één maand voor het einde van de lopende arbeidsovereenkomst te worden medegedeeld. In dit geval dient ook te worden medegedeeld onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt verlengd.

Schriftelijke aanzegging

Het is van belang dat de aanzegging schriftelijk wordt gedaan. Ons advies is dan ook de aanzegging per aangetekende post naar de werknemer te verzenden of om bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging aan de werknemer te vragen.

Wat als niet aan de aanzegverplichting is voldaan?

Indien niet – of niet tijdig – aan de aanzegverplichting is voldaan, dan is de werkgever de aanzegvergoeding aan de werknemer verschuldigd. Deze aanzegvergoeding bedraagt één maandloon exclusief vakantietoeslag, wanneer in het geheel niet is aangezegd. Is wel aangezegd, maar te laat, dan is de werkgever de aanzegvergoeding aan de werknemer verschuldigd naar evenredigheid met de te late aanzegging. Met andere woorden, één week te laat aangezegd betekent een aanzegvergoeding ter hoogte van één weekloon.

Wanneer de aanzegvergoeding is verschuldigd, dient de werknemer wel binnen drie maanden nadat de aanzegverplichting is ontstaan, betaling van deze vergoeding door middel van een verzoekschrift bij de kantonrechter af te dwingen. Dit is uiteraard niet nodig indien de werkgever de aanzegvergoeding uit zichzelf betaalt aan de werknemer.

Wilt u advies over de aanzegverplichting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op: info@eerlijkmetrecht.nl of 030 72 10 714


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.