Direct contact met ons?
030 72 10 714

Uw werkgever vindt u ongeschikt

‹ Terug naar Ambtenarenrecht

Is uw werkgever ontevreden over uw prestaties? Vindt hij dat u niet goed functioneert of zelfs disfunctioneert? Ontslag op grond van ongeschiktheid of onbekwaamheid is niet zomaar mogelijk. Om ontslag zo veel mogelijk tegen te gaan dient uw wel tijdig actie te ondernemen. Wat kunt u doen en wanneer is ontslag wel mogelijk?

Als uw werkgever u ongeschikt vindt blijkt dat vaak al uit de beoordelingen die u krijgt of uit verslagen van functioneringsgesprekken. Een beoordeling heeft een eenzijdig karakter. De leidinggevende beoordeelt dan het functioneren van de ambtenaar. Bij een functioneringsgesprek spreken de ambtenaar en de leidinggevende over de voortgang van het functioneren en de gewenste ontwikkelingen. De ambtenaar kan dan bijvoorbeeld ook zijn wensen omtrent scholing kenbaar maken.

Het is verstandig niet te wachten tot u te horen krijgt dat u wordt ontslagen. Wij raden u aan bezwaar te maken tegen slechte beoordelingen als u zichzelf daarin niet herkent. Een beoordeling is namelijk een besluit en als u tegen een besluit geen bezwaar maakt, dan gaat de rechter er later vanuit dat de inhoud van dat besluit voor waar moet worden aangenomen. Daarnaast kunt u uw eigen visie op uw functioneren schriftelijk kenbaar maken aan uw werkgever als reactie op een verslag van een functioneringsgesprek. Ook een (ondertekend) gespreksverslag kan namelijk tegen u gebruikt worden in een procedure.

Een werkgever die een ambtenaar ongeschikt vindt voor zijn functie kan niet zomaar ontslag verlenen. In de rechtspositieregeling die op u van toepassing is kunnen regels zijn opgenomen die de werkgever in acht moet nemen als het gaat om uw functioneren. In veel gevallen zijn zelfs aparte regels opgesteld over bijvoorbeeld hoe vaak een functionerings- of beoordelingsgesprek moet plaatsvinden en welke regels in acht genomen moeten worden bij zo’n gesprek. Naast een beoordeling of een verslag van een functioneringsgesprek kan ook een persoonlijk ontwikkelingsplan van belang zijn als het gaat om uw functioneren.

Indien u in het verleden goed bent beoordeeld (of in het geheel niet bent beoordeeld) en nu opeens een slechte beoordeling of een negatief verslag van een functioneringsgesprek heeft ontvangen, zal dat in beginsel niet voldoende zijn om u ontslag te verlenen. Een werkgever dient een dossier op te bouwen. Een eerste slechte beoordeling kan daar echter het begin van zijn en voor u dus de tijd om in actie te komen om erger zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

De ambtenarenrechtspecialisten van eerlijkmetrecht kan u in deze situaties bijstaan en voor u bekijken of de werkgever de regels in acht heeft genomen en welke stappen door u ondernomen kunnen worden.

Laatste video blog

Wat te doen met een zieke werknemer?

Gepubliceerd op 10 nov. 2017

Als werkgever kan je te maken krijgen met een zieke werknemer. Maar wat zijn als werkgever je rechten en plichten en hoe kan je een zieke werknemer helpen? Specialist arbeidsrecht Jony van Beers legt in 5 stappen uit wat je als werkgever kunt doen.