Direct contact met ons?
030 72 10 714

Reorganisatieontslag

‹ Terug naar Ambtenarenrecht

In tijden van economische crisis moeten ook overheidswerkgevers bezuinigen. U kunt als ambtenaar dan betrokken worden in een reorganisatie. Wellicht wordt uw functie opgeheven door de reorganisatie of moet uw werk voortaan door minder ambtenaren worden gedaan. Wat kunt u als ambtenaar dan doen en met welke reorganisatieprocedures moet rekening worden gehouden?

Bij een reorganisatie  kan de structuur van de organisatie, de omvang van de taken , of de omvang van het aantal ambtenaren wijzigen. Deze wijzigingen zullen gevolgen hebben voor het personeel. Als een overheidswerkgever wil gaan reorganiseren dan zal vooraf een plan moeten worden vastgesteld. Dit plan wordt vaak een sociaal statuut en/of sociaal plan genoemd. De reorganisatie zal moeten verlopen conform dat plan. In of naast dat plan is meestal ruimte beschikbaar om te onderhandelen over uw rechtspositie.

Daarnaast gelden ‘basisregels’, zoals opgenomen in bijvoorbeeld de ARAR, CAR-UWO, BARD, AMAR, CAP en CAO-NU. Zo zal bijvoorbeeld tijdig de ondernemingsraad en de vakorganisatie geïnformeerd moeten worden over een voornemen tot reorganisatie.  U moet daarnaast als betrokken ambtenaar worden geïnformeerd over uw positie het plan van aanpak en de voortgang van de reorganisatie.  U krijgt vaak de mogelijkheid om bedenkingen of uw zienswijze in te dienen tegen een voornemen om u wel of niet te plaatsen in een bepaalde functie. Dat is de kans om na te gaan of de werkgever wel volgens de regels de reorganisatie doorvoert. Indien desondanks een definitief besluit wordt genomen om u wel of niet te plaatsen, dan kunt u nog bezwaar en beroep indienen tegen het definitieve besluit om u wel of niet te plaatsen.

Indien u niet wordt geplaatst in uw eigen functie zal u als herplaatsingskandidaat worden aangemerkt. Als herplaatsingskandidaat zal u een traject volgen waarbij wordt bekeken of u in een andere passende functie geplaatst kunt worden. Als herplaatsingskandidaat heeft u wel de verplichting een passende functie te aanvaarden en ook het mogelijke te doen een passende functie te vinden. Scholing kan daar onderdeel van zijn. Indien u niet voldoet aan de verplichtingen dan kan u (oneervol) ontslag worden verleend. Indien na afloop van het herplaatsingstraject, ondanks alle inspanningen, blijkt dat plaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is zal u uiteindelijk eervol ontslag krijgen.

De ambtenarenrechtspecialisten van eerlijkmetrecht kunnen u adviseren over uw rechten en plichten. Een goed advies kan het verschil maken tussen het behouden van uw baan of ontslag.

Laatste video blog

Wat te doen met een zieke werknemer?

Gepubliceerd op 10 nov. 2017

Als werkgever kan je te maken krijgen met een zieke werknemer. Maar wat zijn als werkgever je rechten en plichten en hoe kan je een zieke werknemer helpen? Specialist arbeidsrecht Jony van Beers legt in 5 stappen uit wat je als werkgever kunt doen.