Direct contact met ons?
030 72 10 714

Ontslag als ambtenaar

‹ Terug naar Ambtenarenrecht

Een aanstelling van een ambtenaar kan niet zo maar eindigen. Voor het beƫindigen van een ambtelijke aanstelling is een ontslagbesluit nodig van de overheidswerkgever. Tegen zo een ontslagbesluit staat bezwaar, beroep en hoger beroep open.

Ontslaggronden

Het is een overheidswerkgever niet toegestaan om op willekeurige gronden een ambtenaar te ontslaan. Indien een overheidswerkgever een ambtenaar wenst te ontslaan, dan is dit alleen mogelijk op basis van de ontslaggronden zoals deze zijn neergelegd in de van toepassing zijnde rechtspositieregeling. Deze ontslaggronden zijn limitatief, wat betekent dat enkel de gronden zoals deze zijn neergelegd in de rechtspositieregeling een grond voor ontslag kunnen vormen. Indien de overheidswerkgever een ambtenaar zou ontslaan op grond van ontslaggrond die niet in de rechtspositieregeling is opgenomen, dan is het ontslag vernietigbaar.

De meest voorkomende ontslaggronden zijn:

Bovengenoemde ontslaggronden zijn overigens ruim genoeg om in de meest voorkomende situaties een geldig ontslaggrond te vormen.

Het is verstandig om een juridisch adviseur te raadplegen op het moment een u ontslagen dreigt te worden. Tevens is het raadzaam om niet akkoord te gaan met een dreigend ontslag voordat u juridisch advies heeft ingewonnen. Akkoord gaan met ontslag of niet tijdig reageren op een ontslagbesluit, kan namelijk zeer verstrekkende gevolgen hebben voor een eventuele uitkering. Het is dan ook belangrijk om in een zo een vroeg mogelijk stadium juridisch advies in te schakelen om er zeker van te zijn dat uw belangen zo goed mogelijk worden behartigd.

Ontslagverboden in het ambtenarenrecht

Onder omstandigheden kan het zijn dat het een overheidswerkgever niet is toegestaan om over te gaan tot ontslag van een ambtenaar. In zo een geval is er sprake van een ontslagverbod. Het doel van een ontslagverbod is om ambtenaren met een zwakkere of bijzondere positie te beschermen tegen ontslag. De ontslagverboden zijn opgenomen in de van toepassing zijnde rechtspositieregeling.

De meest voorkomende ontslagverboden zijn:

De opzegverboden gelden niet tijdens een proeftijd of indien er sprake is van een geldig ontslag op staande voet.

Eerlijkambtenarenrecht heeft veel ervaring in het adviseren en bijstaan van ambtenaren die met (dreigend) ontslag worden geconfronteerd. Niet alleen kunnen wij u bijstaan tijdens de bezwaarprocedure, maar ook in het kader van de onderhandelingen met de overheidswerkgever over een goede regeling bij vertrek.

Laatste video blog

Wat te doen met een zieke werknemer?

Gepubliceerd op 10 nov. 2017

Als werkgever kan je te maken krijgen met een zieke werknemer. Maar wat zijn als werkgever je rechten en plichten en hoe kan je een zieke werknemer helpen? Specialist arbeidsrecht Jony van Beers legt in 5 stappen uit wat je als werkgever kunt doen.