Direct contact met ons?
030 72 10 714
Door Stephanie da Silva | 07 september 2017 | Ambtenarenrecht, Ambtenaar, Disfunctioneren, Ontslag

Ongeschiktheidsontslag bij ambtenaren: waar moet je opletten?

Ongeschiktheidsontslag bij ambtenaren

Een disfunctionerende ambtenaar kan ongeschiktheidsontslag krijgen voor ongeschiktheid anders dan wegens ziekte of gebreken. Dit kan echter niet zomaar. Het bestuursorgaan moet deze ongeschiktheid aannemelijk maken aan de hand van concrete gedragingen. Dit kan mede aan de hand van beoordelingen.

Slechte beoordeling?

Informeert het bestuursorgaan de ambtenaar over het voornemen tot het geven van een slechte beoordeling, dan doet de ambtenaar er verstandig aan om schriftelijk een zienswijze daarop te geven. Hierop volgt het besluit. Wat als het bestuursorgaan vervolgens de beoordeling ongewijzigd vaststelt? Maak dan tegen dit besluit bezwaar en stel zo nodig beroep in, als de slagingskansen reëel zijn. Doe je dat niet, dan ligt de beoordeling vast. Als in een later stadium ontslag wegens ongeschiktheid volgt, dan zal de rechter, in een beroepsprocedure daartegen, de eerdere onvoldoende beoordeling als vaststaand aannemen. Dus ook als je het steeds met deze beoordeling oneens bent geweest.

Gelegenheid tot verbetering

Het bestuursorgaan kan geen ontslag verlenen aan de hand van één enkele slechte beoordeling. Het bestuursorgaan moet de ambtenaar duidelijk hebben aangesproken op zijn of haar functioneren. Daarnaast moet het bestuursorgaan de ambtenaar in de gelegenheid stellen om het functioneren te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een verbeterplan. Let dus goed op als je na een slechte beoordeling een verbeterplan krijgt voorgelegd. Verbeter je niet, dan kan jouw werkgever een ontslagbesluit nemen.

Geen strikt opzegverbod bij zieke ambtenaar

Veel ambtenaren gaan er ten onrechte vanuit dat ze niet ontslagen kunnen worden tijdens ziekte. Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid kan pas na 24 maanden gerealiseerd worden. Als disfunctioneren wordt veroorzaakt door ziekte, dan is het bestuursorgaan in principe niet bevoegd tot het verlenen van ongeschiktheidsontslag. Het kan echter zijn dat het bestuursorgaan ondanks ziekte toch bevoegd is ontslag te verlenen. Dit is aan de orde als het ontslag geen verband houdt met ziekte en het ontslag op andere gronden plaatsvindt. Als je denkt dat jouw functioneren negatief wordt beïnvloed door ziekte, dan is het verstandig om dit te bespreken met jouw werkgever. Daarnaast is het raadzaam de negatieve invloed van de ziekte door middel van medische verklaringen te onderbouwen

Wanneer actie?

Krijg je een voornemen tot een slechte of onvoldoende beoordeling? Dan is het zaak tot actie over te gaan. Het beste is om bij het voornemen van jouw werkgever direct een gespecialiseerde jurist in te schakelen en jouw zienswijze in te dienen op de voorgenomen beoordeling. Je krijgt de slechte beoordeling waarschijnlijk tegengeworpen, als je geen actie hebt ondernomen. Ga er daarnaast niet vanuit dat je door ziekte automatisch wordt beschermd tegen ongeschiktheidsontslag. Ontslag wegens andere gronden kan ook tijdens ziekte plaatsvinden. Ook in geval van ziekte is het zinvol om door een jurist te laten inschatten of ontslag aan de orde kan zijn. Daarnaast is het advies om energie te steken in verbetering van de punten die volgens jouw werkgever onvoldoende zijn.


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.