Direct contact met ons?
030 72 10 714
Door Rajaa el Hankari | 10 januari 2017 | Ambtenarenrecht, Aankomende wetswijzigingen

Ambtenaren krijgen dezelfde bescherming als gewone werknemers

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 8 november 2016 het initiatief wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren brengt een aanzienlijke wijziging met zich voor het ambtenarenrecht. Ambtenaren krijgen dezelfde rechtspositie als ‘gewone’ werknemers in het bedrijfsleven. Er gaat dus veel veranderen voor ambtenaren.

Het civiele arbeidsrecht gaat gelden voor ambtenaren. De aanstelling van de ambtenaar wordt automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst. De (bestaande of nieuwe) arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren worden in een individuele arbeidsovereenkomst, cao’s en personeelshandboeken geregeld. Ook het reguliere ontslagrecht gaat gelden voor ambtenaren. Indien de overheidswerkgever het dienstverband met een ambtenaar wenst te beëindigen en partijen komen er onderling niet uit, dan moet een procedure bij de kantonrechter of het UWV worden gevoerd. Ook hebben ambtenaren dan in beginsel recht op een transitievergoeding als zij aan alle voorwaarden voldoen. De bestuursrechtelijke weg (bezwaar en beroep) kan niet langer worden bewandeld.

Uitzonderingen daargelaten

Voor de rechterlijke macht, defensie, politie en politieke ambtsdragers verandert er niets. Zij behouden hun huidige rechtspositie en krijgen niet te maken met het reguliere arbeidsrecht. Maar let op, ambtenaren die werknemer worden, behouden wel hun ambtelijke status. De overheid is er voor het algemene belang. Om die reden blijven deze speciale regels bestaan op onder andere het gebied van integriteit, de ambtseed en de vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren.

Invoering in 2020

Dit aangenomen wetsvoorstel is een volgende stap in het proces om de positie van de ambtenaar gelijk te trekken met de ‘gewone’ werknemer. Dit zorgt ook voor minder juridisering van de arbeidsrelaties bij de overheid zodat geschillen sneller en efficiënter kunnen worden opgelost. Het wetsvoorstel heeft voor veel onrust gezorgd. Pogingen van de vakbonden om de inwerkingtreding via de rechter tegen te houden, zijn mislukt. De nieuwe ontwikkelingen zijn dus definitief in gang gezet, maar de invoering vergt nog heel veel tijd en voorbereiding. Als invoeringsdatum wordt vooralsnog uitgegaan van 1 januari 2020.

Hebt u hulp nodig bij deze grote transformatie of wilt u informatie over de benodigde veranderingen in uw praktijk? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.


Juridisch advies nodig?

Stel een vraag aan een van onze adviseurs.